strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
ZO PZŁ, członkostwo w PZŁ, statut koła

NrDataTreść pytania
42324/10/2005Czy uchwałę Walnego Zgromadzenia koła niezgłoszoną do Zarządu Okręgowego należy uważać za obowiązującą? Wobec kogo można wyciagnąć konsekwencje za nieskładanie protokołów i uchwał do ZO? Czy nie jest to przestępstwo?
41811/10/2005Jakie konsekwencje i wobec kogo należy wyciągnąć jeżeli uchwala Walnego Zgromadzenia o zmianie zapisu Statutu Koła nie zostala zgloszona do Zarządu Okręgowego PZŁ?
40822/09/2005Czy i w jakim zakresie okręgowa komisja rewizyjna może przeprowadzać kontrolę w kołach, które dzierżawią obwody łowieckie w danym okręgu, ale swoją siedzibę mają w innych?
36307/06/2005Czy myśliwy w kole może być przypisany do tylko części obwodu, bez prawa polowania w innych jego częściach, bo tak zdecydowało kiedyś Walne Zgromadzenie?
34017/03/2005Jak wybierają delegata niestowarzyszeni? Jaka jest procedura? Na ilu niestowarzyszonych przypada 1 delegat? Jakie musi być qworum?
33209/02/2005Czy WZ rozpatrując odwołanie członka koła od decyzji zarządu o skreśleniu go z listy członków za zaległości finansowe, chcąć utrzymać w mocy decyzję zarządu musi mieć w tej sprawie 2/3 głosów za czy wystarczy tylko połowa głosów za wykluczeniem?
29008/10/2004Jak obliczyć wynik głosowania WZ większością 2/3, przy 38 członkach głosujących? Wynik głosowania brzmiał 24 głosy "za", 12 głosów "przeciw", 2 głosy nieważne.
23828/04/2004Jakie winno się podjąć kroki w przypadku zmiany niektórych zapisów statutu dokonanych przez zarząd koła poza Walnym Zgromadzeniem?
22226/03/2004Czy myśliwy, którego siedziba koła i miejsce zamieszkania należą do różnych ZO musi podlegać pod ZO właściwy dla miejsca zamieszkania?
21824/03/2004Czy będzie to sprzeczne z prawem jeśli koło w swoim statucie określi okres kadencji organów koła np. na 3 lata?
21017/03/2004Jakie warunki musi spełnić cudzoziemie, ale obywatel UE, żeby zostać członkiem PZŁ i czy może być członkiem jakiegoś kola łowieckigo?
20003/03/2004Czy zarząd okręgowy miał prawo pozbawić walne zgromadzenie członków koła możliwości spełnienia swej funkcji jako organu odwoławczego?
19803/03/2004Czy Zarząd Koła musi uzasadniać odmowę lub zgodę na udzielenie przez Zarząd Okręgowy urlopu zdrowotnego?
18709/02/2004Przez wyjazdy zawodowe zaprzestalem polowań i zostalem wykluczony z PZŁ za nieoplacenie skladek i zaniechanie wykonywania zadań łowieckich. Obecnie chciałbym powrocić do łowiectwa. Jaka jest procedura w takich sytuacjach?
18230/01/2004Czy Okręgowa Rada Łowiecka na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów ma prawo podjąć uchwałę w sprawie obowiązkowej płatnej przez Koła prenumeraty czasopisma myśliwskiego dla 50% członków kół?
14128/11/2003Czy ZG ma prawo bez skonsultowania się z okręgową radą łowiecką rozwiązać stosunek pracy z Łowczym okręgowym? I co zrobić, gdy w tym wypowiedzeniu stosunku pracy Łowczy Krajowy powołuje się na nieaktualny przepis prawa, króry ma być główną podstawą zwolnienia?
13727/11/2003Myśliwy skreślony z listy członków koła winien w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu być przyjętym do nowego koła lub uzyskać statut myśliwego niezrzeszonego. Od kiedy należy liczyć okres, w którym decyzja zarządu nabiera mocy prawnej?
12022/10/2003Czy od decyzji uchylenia uchwały WZ przez ZO, może odwołać się Zarząd Koła czy musi to być WZ?
11922/10/2003Czy Zarząd Okręgowy ma określony czas, w którym może uchylić uchwałę WZ?
9128/07/2003Jakie są terminy udzielenia odpowiedzi członkowi koła przez zarząd okręgowy w przypadku odwołania się od decyzji WZ koła?
poprzednia   1 2 3 4 [5] 6 z 6   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.