strona główna forum dyskusyjne
Pytał: szadek38
Data: 22/09/2010
Publikacja: 22/09/2010
Pytanie: Jak należy postąpić jeżeli na polowaniu zbiorowym dewizowym przekroczono plan byków o 4 sztuki a następnie w protokole z polowania wykazano je jako łanie. Pytanie czy jest to bezprawne pozyskanie zwierzyny? Kto ponosi za to odpowiedzialność np. w kontekście zapłacenia rekompensaty do skarbu państwa skoro żaden myśliwy nie został za to ukarany.

Odpowiedź:
Już samo wpisanie łań zamiast byków, jest fałszerstwem ściganym w postępowaniu prokuratorskim i za to można otrzymać wyrok więzienia.

Niezależnie od powyższego, jeżeli plan odstrzału byków został przekroczony, to osoba podpisująca protokół popełnia przestępstwo z art. 52 pkt.5 ustawy 'Prawo łowieckie'.

Za oba w/w przestępstwa można zostać skazanym, ale bez doniesienia do policji lub prokuratury, sprawy prawdopodobnie nie będzie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.