strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Paweł Winiczenko
Data: 23/09/2010
Publikacja: 23/09/2010
Pytanie: Czy odwołanie do Zarządu Okręgowego PZŁ od uchwały Walnego Zgromadzenia wstrzymuje karę?

Odpowiedź:
Zależy od jakiej uchwały WZ. Jeżeli była to uchwała w tzw. I instancji, czyli np. wykluczenie z koła, to tak.

Jeżeli była to uchwała oddalająca odwołanie w sprawie kary nałożonej przez zarząd koła, to nie. W takiej sytuacji nie ma możliwości złożenia odwołania do ZO, ale można wnioskować o uchylenie uchwały zarządu o ukaraniu w trybie nadzoru.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.