strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Janusz
Data: 30/09/2010
Publikacja: 01/10/2010
Pytanie: Czy Zarząd Koła może ująć w planie polowań zbiorowych polowanie tylko dla wyznaczonej grupy np. członków ORŁ, szacujących itp. według &8 Statutu PZŁ?

Odpowiedź:
Zarząd koła takich kompetencji statutowych nie ma. Ze statutu dałoby się pewnie wyinterpretować, że takie polowanie może uchwalić WZ. Praktyka jest jednak taka, że zarządy takie polowania organizują, a odwołanie do WZ, czy też ZO PZŁ nic nie da, bo działacze tego ostatniego są często gośćmi takich polowań. Jedyna praktyczna droga do powstrzymania zarządu koła od takich praktyk jest presja członków, np. podczas udzielania absolutorium i zagrożenie odwołaniem członków zarządu. Dopóki jednak członkowie koła akceptują taka sytuację, dopóty zarząd czuje się na tyle mocny, że takie polowania organizuje, a szczególnie jak ma poparcie działaczy okręgowych, którzy krzywdy zarządowi nie dadzą zrobić.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.