strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Remigiusz Chęsy
Data: 05/10/2010
Publikacja: 07/10/2010
Pytanie: W minionym sezonie strzeliłem jelenia byka , którego wieniec został wyceniony na jeden punkt czerwony. Był to mój pierwszy punkt czerwony odkąd posiadam uprawnienia selekcjonerskie (6 lat). W związku z tym od zarządu okręgowego otrzymałem upomnienie. Zarząd Koła postanowił także ukarać mnie za ten jeden punkt czerwony wstrzymaniem odstrzału na jelenie byki. Moje pytanie brzmi: czy zarząd koła mógł ukarać mnie wstrzymaniem odstrzału pomimo otrzymanej wcześniej kary od zarządu okręgowego?

Odpowiedź:
Zarząd koła nie ma takich kompetencji i nie ma prawa karać członka za uzyskanie punktów czerwonych. Karanie za punkty jest statutową kompetencją ZO PZŁ i zarząd nie może sobie przypisywać takich uprawnień.

Gdyby zarządy okręgowe spełniały rzeczywiście funkcje nadzoru nad kołami, to po zwróceniu się do ZO powinien on uchylić uchwałę o wstrzymaniu odstrzału w trybie nadzoru. Rzeczywistość jest tu jednak smutna i nie bardzo wierzę w tego typu działanie, ale zawsze można spróbować. Należy się również liczyć z faktem, że wystąpienie do ZO zostanie w kole potraktowane jako nie na miejscu i zostanie Kolega czarną owcą koła.

Gdyby wstrzymanie odstrzału dla ukaranych punktem czerwonym było uchwalone przez WZ, to nie traktujące tego jako kary, tylko jako obowiązującej w kole zasady, zarząd zobowiązany byłby wstrzymać odstrzał realizując uchwałę WZ. Podejrzewam jednak, że takiej uchwały WZ w kole nie było.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.