strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Ewa Zylla
Data: 12/10/2010
Publikacja: 12/10/2010
Pytanie: Czy decyzja komendanta głównego policji o cofnięciu pozwolenia na broń jest ostateczna? Czy można się od niej odwołać do sądu administracyjnego i czy takie odwołanie wstrzymuje tą decyzję?

Odpowiedź:
Decyzja administracyjna KWP o cofnięciu pozwolenia na broń powinna zawierać pouczenie o możliwości odwołania.

Drugą instancją dla KWP jest KG Policji, i tam składa się odwołanie od decyzji administracyjnej KWP. Dopiero jak KG nie uwzględni odwołania, można składać skargę do WSA.

Odwołania nie wstrzymują decyzji KWP.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.