strona główna forum dyskusyjne
Pytał: EdwardB
Data: 21/11/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jeśli przeprowadzany jest odstrzał redukcyjny w myśl Ustawy o ochronie zwierząt art. 33a; Ustawy Prawo Łowieckie art.45; Ustawy o ochronie przyrody art. 27c czy można to traktować jak wykonywanie polowania?

Odpowiedź:
Jeżeli mamy do czynienia z ograniczaniem populacji dokonywanej w oparciu o Art.33a ust.2 ustawy o ochronie zwierząt, wojewoda ...."określi, w drodze rozporządzenia porządkowego, miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji zwierząt"... Z tego rozporządzenia wynikać powinnien sposób ograniczenia danej populacji, a jeśli byłaby to zwierzyna łowna, nie wyobrażam sobie, żeby nie miało to odbywać się w drodze polowania. Należy jednak domniemywać, że rozporządzenie wydane przez wojewodę, dotyczyć będzie raczej innych zwierząt niż zwierzęta łowne.

W przypadku ograniczenia populacji zwierząt łownych, ma zastosowanie art.45 ustawy 'Prawo łowieckie'. Odstrzał redukcyjny przewidziany tym przepisem będzie miał na pewno charakter polowania.

Regulacje Art.27c ustawy o ochronie przyrody dotyczą gatunków chronionych. Ich ewentualne pozyskanie przewidziane ust.7 tego artykułu powinno mieć moim zdaniem charakter polowania, jeśli dotyczy zwierząt mogących być uznane za łowne. Trudno mi jednak odpowiedzieć jednoznacznie, bo pozyskanie to może dotyczyć takich gatunków, które w żaden sposób nie będą o obszarze zainteresowania myśliwych, np. jakiś rodzaj pająka ustawowo chronionego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.