strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Grot
Data: 10/01/2011
Publikacja: 10/01/2011
Pytanie: Kolega jest członkiem PZŁ od maja 2010 roku. Był dwukrotnie karany przez sąd i skazany prawomocnym wyrokiem "za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu...". Kary zostały już zatarte, jednakże komendant odmówił wydania pozytywnej decyzji dotyczącej pozwolenia na broń. W uzasadnieniu powoływał się na zatarte wyroki. Jaka jest szansa uzyskania pozwolenia na broń myśliwską w tym przypadku i ewentualnie kiedy.

Odpowiedź:
Komendant nie ma racji. Istnieje stanowisko Komendy Głównej Policji, które stanowi, że po zatarciu skazania nie ma problemów z otrzymaniem pozwolenia na broń. Jeżeli decyzja KWP jest już prawomocna, złożyć wniosek o o wznowienie postępowania w sytuacjach w KPA przewidzianych, a w niektórych przypadkach wystarczy wniosek przywrócenie terminu, jeżeli są do tego przesłanki.

Od decyzji negatywnych należy odwołać się do KG Policji, a po ewentualnym podtrzymaniu decyzji komendanta KWP, złożyć skargę do WSA.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.