strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Janusz Dziedzic
Data: 10/01/2011
Publikacja: 12/01/2011
Pytanie: WZ Koła podjęło Uchwałę o treści: "Myśliwy winien uczestniczyć w co najmniej połowie odbytych polowań zbiorowych. Nieusprawiedliwiona nieobecność w tych polowaniach jest powodem nałożenia przez Zarząd Koła wpłaty 80zł za każde nieusprawiedliwione polowanie". Czy ww. zapis jest zgodny ze Statutem PZŁ?

Odpowiedź:
Ta uchwała jest niezgodna ze statutem. Polowanie jest prawem myśliwego i nie można naliczać kar za nie korzystanie ze swojego prawa. Każdy członek koła może odwołać się od tej uchwały do ZO PZŁ i ten powinien uchwałę uchylić.

Poza tym nie mogą istnieć w kole kary pieniężne, stąd kara 80 zł za nieobecność na polowaniu jest niezgodna z prawem łowieckim i statutem.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.