strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Grzegorz Mańko
Data: 03/02/2011
Publikacja: 04/02/2011
Pytanie: Czy prowadzący polowanie zbiorowe może ustalić karę finansową za postrzelenie i zastrzelenie psa biorącego udział w polowaniu (pies pracujący w miocie)?

Odpowiedź:
Nie ma takich uprawnień. Wysokość odszkodowania za postrzelenie jest cywilno-prawnym roszczeniem właściciela postrzelonego psa i w zależności od okoliczności użycia psa jest to roszczenie wobec koła lub/i myśliwego, który psa postrzelił.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.