strona główna forum dyskusyjne


Pytał: E. Granisz
Data: 23/03/2011
Publikacja: 25/03/2011
Pytanie: W jakiej uchwale jest zapisane, że osoba nie mająca 18 lat może przebywać na polowaniu zbiorowym. Mój tato zawsze brał mojego brata który jest niepełnoletni na polowania a ostatnio prezes koła znalazł niby ustawę o tym, że nie wolno zabijać zwierząt w obecności nieletnich.

Odpowiedź:
Uśmiercania zwierząt kręgowych przy udziale dzieci lub w ich obecności jest zabronione, o czym stanowi art. 34 ust. pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt , co zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Za dzieci w prawie uznaje się osoby do ukończenia 16 roku życia. Jednak nie oznacza to, że przebywanie na polowaniu dzieci równoznaczne jest z zabijaniem przy ich udziale, dlatego obecność dzieci na polowaniu jest dozwolona, szczególnie, jeżeli znajdują się pod opieką rodzica, który bierze za dziecko odpowiedzialność.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.