strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Norman
Data: 29/03/2011
Publikacja: 31/03/2011
Pytanie: Od kilku lat na polowaniach zbiorowych strzelane są tylko dziki do 50 kg. Każdy, komu zdarzy się większy musi wpłacić karę w wysokości 100 zł. Czy kara taka, jest zgodna ze statutem PZŁ?

Odpowiedź:
Ustawa prawo łowieckie i statut PZŁ nie dopuszczają jakichkolwiek kar pieniężnych w kole w Zrzeszeniu. Uchwała o takiej karze zostanie na pewno uchylona przez ZO, jeżeli ją ktoś tam zgłosi.

Nie można wykluczyć, że nie jest to kara, tylko wyższa cena za tusze zabierane na użytek własny. Wówczas sprawa jest trudniejsza do uchylenia przez ZO.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.