strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Michał
Data: 08/04/2011
Publikacja: 11/04/2011
Pytanie: W grudniu podczas zbierania składek na PZŁ na 2011 rok przekazałem skarbnikowi informację że obaj wraz z bratem składkę zapłacimy w styczniu przelewem na konto rady okręgowej (tak jak uczyniliśmy to w roku 2010), odpowiedź skarbnika brzmiała że "...nie ma sprawy...". W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pisma informujące że każdy z nas został zawieszony (przez ZK) na 4 miesiące. W miniony poniedziałek rozmawiałem z panią w radzie wojewódzkiej która stwierdziła że zapłacić możemy w każdej chwili lecz nie możemy polować, nikt wcześniej o tym że nie możemy polować nas nie informował (myślę tu o skarbniku lub np. łowczym). Na początku stycznia ja pozyskałem koźlę a brat sarnę kozę. Czy w związku z tym zarząd postąpił słusznie karając nas j/w. Czy zostaliśmy słusznie ukarani przez własną niewiedzę lub nieznajomość przepisów?

Odpowiedź:
Po pierwsze, zarząd nie może karać za nie wpłacenie składki do PZŁ. Składka PZŁ dotyczy innego podmiotu niż koło, a zarząd jest władny rozpatrywać sprawy wewnątrz koła, a nie sprawy PZŁ. Przy czym rzeczywiście niezgodnym ze statutem jest wpłacanie składki bezpośrednio do PZŁ, ale zarządy okręgowe nie robią z tego problemu, bo cieszą się, że pieniądze wpłynęły. Zarząd koła był tu świętszy od papieża.

Drugą sprawą jest, że zarząd nałożył karę bez dania możliwości wypowiedzenia się członkowi koła w sprawie, w której ma podjąć uchwałę wobec niego. Jest to poważne naruszenie § 40 pkt 4 statutu PZŁ. Przypomnę, że kara taka uprawomacnia się po 14 dniach od otrzymania pisma zarządu, a jeżeli ukarany złoży odwołanie w tym czasie do WZ (za pośrednictwem zarządu), to kara nie wchodzi w życie i jest zawieszona do czasu rozpatrzenia odwołania na WZ. Można też składać w ZO wniosek o uchylenie uchwały o karze w trybie nadzoru, bo zarząd naruszył w/w paragraf statutu.

Nie jest prawdą, choć niektóre ZO tak uważają, że nie można polować, jeżeli się nie wpłaciło składki PZŁ. Członkostwo w PZŁ traci się dopiero, jak ZO skreśli za nie płacenie składek, a stempelek w legitymacji nie jest żadnym uprawnieniem do polowania, bo ustawa mówi, że jest nim legitymacja PZŁ i pozwolenie na broń. Legitymacje oddaje się tylko wtedy, kiedy jest się zawieszonym lub wykreślonym z PZŁ. Ustawa nic nie mówi o składce PZŁ lub stempelku w legitymacji. Poza tym, statut nakazuje wpłacić składkę do dnia 31 grudnia, a to oznacza, że zdecydowana większość myśliwych w Polsce nie ma żadnego stempelka w legitymacji w dniu 1 stycznia, a przecież polują.

Nieznajomość przepisów nie tłumaczy, ale w tym przypadku tą nieznajomością
zdecydowanie bardziej wyróżnia się zarząd koła i pani w ZO.

Zwracam też uwagę, że nie ma rady wojewódzkiej PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.