strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Krzysztof Wiśniewski
Data: 02/07/2011
Publikacja: 09/07/2011
Pytanie: Czy zarząd może podjąć uchwałę, że członkowie koła, którzy zalegają z płatnościami za zebraną zwierzynę na użytek własny nie uzyskują pozwolenia na odstrzał do 6 miesięcy?

Odpowiedź:
Wstrzymanie prawa do polowania, to kara statutowa, której udzielić można tylko w ściśle określonej przez statut procedurze. Poza tym uważam, że rozliczenia z tytułu zwierzyny zabieranej na użytek własny nie podlegają zapisom statutowym o składkach i innych opłatach uchwalonych przez WZ. Podobnie uważał sad powszechny w postępowaniu wobec pozwanego koła za skreślenie członka za zaległosci w opłatach za zwierzynę, które toczyło się w jednym z województw.

Wskazaną uchwałę powinien uchylić ZO, do którego zainteresowani mogą się odwołać w trybie nadzoru, a także WZ, na żądanie 1/3 członków zgłoszone do zarządu z uzasadnieniem.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.