strona główna forum dyskusyjne
Pytał: wojdi
Data: 13/11/2011
Publikacja: 17/11/2011
Pytanie: Czy ZK, w przypadku rezygnacji jednego z członków ZK np. skarbnika, może powierzyć jego obowiązki członkowi KR? Czy taką decyzję podejmuje jednoosobowo prezes ZK czy też ZK jako całość w głosowaniu?

Odpowiedź:
Nie można być równocześnie członkiem zarządu i członkiem KR (§ 72 statutu PZŁ). Pełnienie obowiązków np. skarbnika nie jest równoznaczne z pełnieniem obowiązków członka zarządu i z tego punktu widzenia takie powołanie dałoby się formalnie obronić. Z drugiej jednak strony członek KR musiałby oceniać sam siebie, jako p.o. skarbnika. Ja byłbym przeciwny takiemu rozwiązaniu.

Uchwałę o powierzeniu obowiązków skarbnika osobie spoza zarządu podejmuje zarząd swoją uchwała. Osoba, której powierzono obowiązki nie ma prawa głosu w głosowaniach zarządu. Formalnie członkiem zarządu pozostaje skarbnik, który złożył rezygnację. Jego funkcja wygaśnie na najbliższym WZ, kiedy członkowie koła zostaną poinformowani o jego rezygnacji.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.