strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Walne Zgromadzenie

NrDataTreść pytania
163206/03/2012Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej. Nasze Koło było wzorem w Okręgu, ale od pewnego czasu kilku kolegów zaczyna mieszać w naszym Kole i zaczęło się psuć. Między innymi przewodniczący KR nie zwołuje spotkań Komisji i uchyla się od wszystkich spraw związanych z pracami KR. Już niedługo odbędzie się Walne i nie wiadomo jak się zachować. Co możemy w tej sytuacji zrobić?
163002/03/2012Przez kilka lat KR nie przeprowadzała merytorycznej kontroli dokumentów koła, przedstawiała wnioski na podstawie których uchwalano absolutorium dla ZK w sposób tendencyjny, ukrywający poważne zaniedbania i nieprawidłowości w pracy ZK. Po uzyskaniu informacji o poważnych nieprawidłowościach WZ odwołało ZK i KR. Czy w związku z taką sytuacją WZ może podjąć uchwałę zobowiązującą nowy ZK i KR do przeprowadzenia merytorycznej kontroli dokumentów koła za okres pracy odwołanego ZK?
161716/02/2012Czy Zarząd koła może wyznaczać terminy poszczególnym członkom koła na wykonanie odstrzału na określoną zwierzynę (np. jeleń byk 7 dni) a następnie kolejne temu podobne?
161616/02/2012Czy Zarząd koła ma prawo do zakazania polowania na "biała stopę" bez uzgodnienia tego podczas Walnego Zgromadzenia?
161007/02/2012Czy obecność na WZ jest obowiązkowa i z jakiego paragrafu to wynika?
160630/01/2012Moje koło jest dzierżawcą jeziora z którego korzystali członkowie koła na podstawie wydawanego zezwolenia na połów ryb wg opracowanego regulaminu zatwierdzonego przez WZ koła. ZK zrezygnował z dalszej dzierżawy poza wiedzą ogółu członków koła i bez zgody WZ. Czy ZK podejmując taką decyzje nie popełnił samowoli w decydowaniu o dalszej dzierżawie?
160426/01/2012Pół roku temu z funkcji zrezygnował łowczy koła. Rezygnację złożył na piśmie. Funkcję łowczego przejął podłowczy i uzupełniono grono zarządu osobą z głosem doradczym tak jak trzeba. Część zarządu oraz kolegów uważa, że na kolejnym walnym musimy przegłosować jego rezygnację. Ja oczywiście się z tym nie zgadzam ale nie mogę się podeprzeć literą statutu bo nie potrafię. Proszę o wskazanie podstawy prawnej.
160124/01/2012Jak należy postępować w przypadku gdy na kilka dni przed NWZ zwołanym w celu wykluczenia, kolegi, ten dotychczas zdrowy, zachoruje. Czy można pod jego nieobecność rozpatrzyć wykluczenie? Czy można zastosować inne środki (jakie?) umożliwiające rozpatrzenie wykluczenia?
158601/01/2012Czy można podczas trwania WZ zgłosić propozycję uchwały? ZK interpretuje to w taki sposób, że każda propozycja uchwały musi być zgłoszona na 14 dni przed WZ z 15 podpisami członków. Czy to jest prawidłowa interpretacja statutu PZŁ?
158128/12/2011W trakcie wyborczego WZ sporządzany jest protokół komisji skrutacyjnej dotyczący wyboru członków ZK i KR, czy WZ pomimo tego musi podjąć formalną uchwałę w sprawie wyborów?
156711/12/2011Mam pytanie dotyczące obowiązkowych czynów społecznych, bądź też przez niektórych nazywanych pracami gospodarczymi w kole i ewentualnym ekwiwalencie finansowym za ich niewykonanie. Jak wiadomo WZ koła jako najważniejszy organ władzy w kole może podjąć decyzję o przyjęciu takiej uchwały. Co możemy zaliczyć do prac społecznych i czy przy ich zlecaniu powinny być uwzględnione techniczne możliwości ich wykonania i czy przegląd urządzeń łowieckich typu ambona, paśnik, podsyp, lizawka a także ich wapnowanie, sprzątanie po sezonie, konserwacja jak również naprawa zalicza się do kategori czynu społecznego czy do statutowego obowiązku każdego myśliwego jakim jest dokarmianie zwierzyny? (z taką interpretacją się spotkałem). Czy Zarząd koła na podstawie ustawy o czynach społecznych podjętej przez WZ powinien przestawić grafik lub spis prac do wykonania z podaniem kilku terminów takich prac i zawiadomić o nich komunikatem wszystkich członków koła czy też nie ma takiego obowiązku, a myśliwy sam powinien dopytywać się co ewentualnie może wykonać? Czy duże prace gospodarcze, polegające np. na orce i profesjonalnym zasianiu pola, przekraczające możliwości techniczne większości myśliwych nie powinny być wykonywane w ramach budżetu koła i zagospodarowania obwodów łowieckich przez wynajętych do tego celu fachowców, opłaconych ze środków budżetowych koła? (chcesz nie płacić a pracować to damy ci do zaorania pole i to zrób, nie interesuje nas w jaki sposób). Wydaje się, że w wielu kołach ustawa o czynach społecznych stała się jedynie zakamuflowaną formą opodatkowania myśliwych w celu zasilenia budżetu, następną składką na koło, może nie do końca formalną, a nie jak powinno być zaktywizowania kolegów do pracy zespołowej. Czy w kole, w którym w roku bieżącym nie zaproponowano żadnych prac społecznych, ciężkie prace rolne zostały oczywiście wykonane i za nie zapłacono zresztą kolegom z koła którzy je wykonywali jako prace społeczne i maja zaliczone, celowe jest obciążanie finansowe pozostałych członków koła za tak zwane, czego bardzo nie lubię sformułowanie "za nic nie robienie"; "no bo przecież musieliśmy to zrobić, wynająć ludzi, to teraz ktoś musi za to zapłacić".
156608/12/2011Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KŁ miało do przegłosowania i podjęcia uchwały w sprawie odwołania kolegi myśliwego od kary porządkowej nałożonej przez Zarząd Koła. W głosowaniu tajnym, komisja skrutacyjna ogłosiła wynik: 23 głosy - za, i 23 głosy - przeciw, na 46 głosujących. Jaki jest rezultat takiego wyniku głosowania?
155830/11/2011ZK podał się do dymisji na walnym zgromadzeniu. Kto zwołuje następne walne, jeżeli już nie ma ZK? Czy KR ma prawo zwołania walnego? Jeżeli nie, a mimo to walne się odbędzie czy jest ważne?
155528/11/2011Na ostatnim WZ została przegłosowana uchwała, która dała delegację Zarządowi Koła do organizacji polowania komercyjnego w 2011 r. Polowanie takie zostało zorganizowane dla myśliwych z Niemiec i się odbyło. Wobec powyższego faktu, czy w myśl tego paragrafu, tj. § 60 ust. 2, przegłosowana uchwała na WZ ma moc prawną do czasu zatwierdzenia protokółu WZ na najbliższym WZ, tj. w maju 2012? Ponadto czy to polowanie powinno odbyć się w 2011 roku czy dopiero w przyszłym roku po zatwierdzeniu protokółu WZ, które się odbyło?
155122/11/2011Na WZ (w maju) zostały znowelizowane i podjęte nowe uchwały i do chwili obecnej sekretarz koła nie przekazał myśliwym w/w uchwał. Okazuje się, że niektóre uchwały zostały zmienione na inną formę niż to było głosowane na WZ. Czy członek koła może zaskarżyć uchwały WZ po otrzymaniu ich w obecnym czasie bez względu na to, że WZ odbyło się w maju?
154618/11/2011W moim kole łowieckim, obecnie obwody łowieckie są podzielone na mniejsze rejony, na których znajduje się po kilka ambon. Wybierając się na polowanie, dokonujemy wpisu w książce ewidencji na określony rejon, gdzie będziemy polować, na miejscu można wybrać ambonę (jeżeli np. są świeże tropy) lub polować z podchodu. Na ostatnim zebraniu, zarząd przedstawił projekt zmian, polegających na ponumerowaniu ambon i dokonywaniu wpisu w książce na konkretną ambonę. Wg tego projektu nie będzie można już zmieniać ambon po dokonaniu wpisu ani przemieszczać się pomiędzy ambonami - polowanie z podchodu ("myśliwy ma obowiązek wykonywać polowanie z ambony gdzie dokonał wpisu i nie wolno mu poza nią"). Czy ten projekt jest zgodny z prawem? W regulaminie polowań jest wymienione "polowanie z podchodu" jako jeden ze sposobów wykonywania polowania, czy można to w ten sposób ograniczyć / zabronić? Czy sam zarząd koła może podjąć taką uchwałę, czy musi zatwierdzić te zmiany walne zgromadzenie?
154316/11/2011Co zrobić, jeżeli koło nie przyjęło mnie na staż?
154213/11/2011Czy ZK, w przypadku rezygnacji jednego z członków ZK np. skarbnika, może powierzyć jego obowiązki członkowi KR? Czy taką decyzję podejmuje jednoosobowo prezes ZK czy też ZK jako całość w głosowaniu?
153204/11/2011Jakie sankcje grożą ZK za zorganizowanie polowania komercyjnego dla myśliwych cudzoziemców (tzw. polowanie pędzone) mimo braku odpowiedniej uchwały WZ?
152902/11/2011Czy Uczestnictwo w Walnym Zgomadzeniu jest obowiazkiem czy przywilejem?
poprzednia   6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.