strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Rafał Janic
Data: 30/11/2011
Publikacja: 02/12/2011
Pytanie: Art. 52 Ustawy Prawo Łowieckie w punkcie 5 mówi: "Kto ... zezwala na PRZEKROCZENIE zatwierdzonego w planie łowieckim POZYSKANIA zwierzyny.... - podlega karze ..itd..." Czy przekroczeniem w rozumieniu tego przepisu będzie jedynie przekroczenie ogólnej liczby kozłów przewidzianych do pozyskania? Czy również rozbieżność pozyskania w klasach wieku traktowana winna być w myśl artykułu cytowanego na wstępie (a jeśli nie to, jakie inne sankcje powinny zostać zastosowane?) Np: planowano pozyskanie 10 szt. kozła I kl. wieku oraz 8 szt. kozła II kl. wieku, wykonano 14 szt. I kl. wieku i 4 szt. II kl. wieku (ogólna liczba się zgadza, ale w klasach wieku już nie).

Odpowiedź:
NIK kontrolował już niektóre nadleśnictwa i zarzucił, że w RPŁ nie było przestrzegane wykonanie w ramach klas zwierzyny płowej lub podziału dzików (warchlaki, przelatki, pozostałe), powołując się na wskazany artykuł ustawy. Czy i komu można z tego artykułu w takiej sytuacji postawić zarzuty jest pytaniem do organów ścigania. Wydaje się jednak, że trudno byłoby taki zarzut postawić np. łowczemu, jeżeli zachował on należytej staranności i zabezpieczał się na wypadek, żeby niewłaściwej klasy wieku nie strzelano. Wskazany przepis ogranicza odpowiedzialność do osób sprawujących zarząd w imieniu dzierżawcy, a myśliwy, który dokonałby takiego odstrzału, odpowiedzialności nie podlega.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.