strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jerzy Czerski
Data: 30/11/2011
Publikacja: 03/12/2011
Pytanie: ZK podał się do dymisji na walnym zgromadzeniu. Kto zwołuje następne walne, jeżeli już nie ma ZK? Czy KR ma prawo zwołania walnego? Jeżeli nie, a mimo to walne się odbędzie czy jest ważne?


Odpowiedź:
Już WZ, na którym zarząd poddał się do dymisji powinno wybrać nowy zarząd. Nie trzeba do tego zwoływać nowego WZ z nowym porządkiem obrad.

Jak WZ nie zorientowało się, albo nie wiedziało, to teraz WZ zwołać może ZO, zgodnie z § 56 ust. 5 statutu PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.