strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Dzik
Data: 06/12/2011
Publikacja: 07/12/2011
Pytanie: Kolega myśliwy, przeciwko któremu prowadzone jest dochodzenie przez Policję (strzał po linii na polowaniu zbiorowym - ucierpiał myśliwy) winien zostać zawieszony (do wyjaśnienia przez Policję i Sąd) przez Zarząd Koła? Czy kolega który strzelał, może dalej bez przeszkód uczestniczyć w polowaniach zarówno zbiorowych jak i indywidualnych?

Odpowiedź:
Nie ma podstaw statutowych, żeby sprawca zdarzenia, wobec którego policja prowadzi dochodzenia mógł zostać zawieszony. Do momentu udowodnienia mu winy obowiązuje zasada domniemania niewinności i może on polować na równych prawach jak inni członkowie koła, chyba, że przed zakończeniem postępowania zostanie mu odebrane przez policje pozwolenie na broń.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.