strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Dzik
Data: 28/12/2011
Publikacja: 01/01/2012
Pytanie: Czy dopuszczalne są słowa prowadzącego polowanie zbiorowe na zbiórce myśliwych. Cytuję: "...Zezwalam na strzał w miot do zwierzyny płowej w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo oddania strzału"? Pozwolenie to dotyczy jak widać wszystkich myśliwych będących na zbiórce jak również nie ma tutaj mowy o konkretnych stanowiskach.

Odpowiedź:
Odważyłbym się na stwierdzenie, że określenie "...Zezwalam na strzał w miot do zwierzyny płowej w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo oddania strzału" mieści się w dyspozycji § 17 pkt 8, że oddawanie strzału do zwierzyny płowej w miot może nastąpić tylko za zgodą prowadzącego polowanie, w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo; Zarządzenie prowadzącego jw. mieści się w tym przepisie, bo upoważnia wszystkich (przepis nie mówi, że każdego z osobna) i mówi o warunkach gwarantujących bezpieczeństwo (przepis nie wymaga, żeby było to na każdym stanowisku).

Gdyby przyjąć interpretację, że nie było dopuszczalne, nic z tego nie wynika, również wobec prowadzącego. Co najwyżej zarząd zwróci mu uwagę, żeby tak w przyszłości nie robił, ale znając praktykę, pewnie uwagi mu nie zwróci. Problem wyniknie, jeżeli zdarzy się wypadek i sprawca oraz prowadzący będą zeznawać nt. zachowania reguł określonych przez rozporządzenie MŚ o warunkach wykonywania polowania. Wtedy organa ścigania zdecydują, czy naruszone zostały zasady i jakie wynikną z tego konsekwencje.

W praktyce kół, bardzo często pada takie zdanie, równie często jak zdanie "zabrania się strzału w miot do zwierzyny płowej". Tak długo, jak nic złego się nie zdarzy, trudno jest wyrokować, czy jest to uprawniona praktyka polowań zbiorowych w kołach.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.