strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Polowania zbiorowe

NrDataTreść pytania
177513/08/2012Jeden z kolegów zwrócił uwagę, że ponieważ trzech myśliwych polujących na ptactwo to jest polowanie indywidualne czy w związku z tym należy rozumieć, że w polowaniu zbiorowym na ptactwo musi uczestniczyć minimum czterech myśliwych. I dalej, czy jeżeli na polowanie zbiorowe, ujęte w planie polowań, przyjedzie dwóch lub trzech myśliwych czy takie polowanie może się odbyć?
176509/07/2012Jakie konsekwencje może ponieść koło łowieckie jeżeli Zarząd Koła przeoczył i nie poinformował Urzędu Gminy o dodatkowym polowaniu zbiorowym (poinformował tylko właściwe Nadleśnictwo).
172806/06/2012Jeżeli myśliwy strzelił lochę w okresie ochronnym (w lutym) na polowaniu zbiorowym, to czy powinien odpowiadać za złamanie art. 53 pkt 3 ustawy Prawo łowieckie?
172401/06/2012Czy członek Zarządu obecny na polowaniu w którym prowadzący narusza zasady bezpieczeństwa powinien reagować czy też może zachować bierną postawę?
167823/04/2012Czy występują jakieś wymagania wobec osoby prowadzącej polowanie zbiorowe? (jakieś szkolenia itp.) Jeśli tak, proszę o podstawę prawną.
165330/03/2012Czy myśliwy może zabrać osobę towarzyszącą (nie będącą myśliwym, ani stażystą, osobę niepełnoletnią - 15-letnią) na polowanie indywidualne np. na ambonę? Czy prezes koła może zabronić jeździć z myśliwym na to polowanie?
159718/01/2012Z jakiego zapisu wynika potrzeba powiadomienia członków koła o terminach polowań zbiorowych, i jaki powinien być to sposób powiadamiania?
159316/01/2012Na polowaniu zbiorowym myśliwy będący w nagance z naganiaczami (5 osób) strzelił dzika (nie miał zgody na strzelanie w miocie). Jakby tego było mało prowadzący polowanie (prezes koła) pogratulował myśliwemu dzika. Co i jak z tym zrobić?
159210/01/2012Myśliwy zarzuca błąd ZK, który do 29 stycznia 2012 roku zaplanował polowania zbiorowe na: jelenie byki, jelenie cielęta i dziki przelatki . Uważam, że nie ma racji bo regulamin polowań na to zezwala. Kto ma rację?
158228/12/2011Czy dopuszczalne są słowa prowadzącego polowanie zbiorowe na zbiórce myśliwych. Cytuję: "...Zezwalam na strzał w miot do zwierzyny płowej w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo oddania strzału"?
157928/12/2011Zarząd mojego Koła uchwalił zarządzenie o wykonywaniu polowania wyłącznie z ambon i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Powoduje to znaczne ograniczenie w możliwości polowania. W terenie jest około 30 ambon co stanowi nie więcej niż 10% terenu, wyklucza to także polowanie z podchodu. Czy taka uchwała jest zgodna ze statutem PZŁ?
157626/12/2011Jakie są regulacje prawne dotyczące wykonywania polowań indywidualnych bądź zbiorowych na obszarach ogrodzonych upraw leśnych?
157321/12/2011Czy mając sztucer na polowaniu zbiorowym mogę mieć w magazynku (nie w komorze) amunicję między pędzeniami?
156812/12/201111.12.2011 w naszym Kole odbyło się polowanie zbiorowe zgodnie z planem polowań. Po przybyciu na miejsce zbiórki prowadzący stwierdził, że w tym łowisku nie ma zwierzyny i szkoda tu polować. W porozumieniu z prezesem Koła zmieniono miejsce polowania zbiorowego na inne łowisko w tym samym obwodzie łowieckim. Czy prowadzący mógł podjąć taką decyzję niezgodnie z planem polowań?
154922/11/2011Kto powinien otrzymać pieniądze z firmy skupującej tusze jeżeli zwierzyna na polowaniu zbiorowym zginęła po zderzeniu z drzewem lub siatką ogrodzeniową albo zagryzły zwierzynę psy z naganki? Kto powinien dostarczyć świadectwo pochodzenia i kto powinien otrzymać pieniądze za tuszę - dzierżawca czyli koło? A może Skarb Państw w postaci Wojewody lub Nadleśnictwa?
153909/11/2011Czy polowanie na kaczki z udziałem 4 myśliwych i więcej (bez prowadzącego, z psem lub kilkoma) jest na pewno polowaniem zbiorowym?
153809/11/2011Od kiedy pamiętam w obwodach, (rewirach) w których miało odbywać się polowanie zbiorowe nie można było co najmniej dwa tygodnie przed terminem tego polowania, polować indywidualnie. Teraz obserwuję, że myśliwi polują w łowiskach przeznaczonych na zbiorówki do ostatniej chwili. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda, i czy jest to gdzieś określone?
149424/08/2011Jeżeli w planie polowań zbiorowych przyjętym przez Zarząd Koła jest zawarte sformułowanie: "plan polowań zbiorowych na kaczki i gęsi w sezonie 2010/2012" to czy można na tych polowaniach pozyskiwać łyski, wszak ten ptak to nie kaczka ani gęś.
148329/07/2011Moje Koło otrzymało pismo od firmy ubezpieczeniowej, działającej w imieniu podmiotu poszkodowanego w wypadku drogowym z udziałem zwierzyny łownej, z wnioskiem o podanie asekuratora koła w celu dochodzenia odszkodowania z tytułu doznanej szkody. Jakie ma podmiot podstawy prawne domaganie się odszkodowania od koła łowieckiego?
139911/04/2011Sąsiedzi myśliwego na polowaniu zbiorowym po kilku dniach od zakończenia polowania zgłosili zarządowi nieprawidłowości jakich dopuścił się kolega oddając strzały na zbyt dużą ich zdaniem odległość. Nie zgłosili swoich uwag do prowadzącego polowanie w dniu polowania. Stan faktyczny jest łatwy do ustalenia. Czy w takiej sytuacji zarząd powinien rozpatrzyć skargę?
poprzednia   1 2 [3] 4 5 6 7 8 z 8   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.