strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Robert Andrzejak
Data: 01/01/2012
Publikacja: 02/01/2012
Pytanie: Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków Koła zostały nałożone na mnie dwie kary porządkowe. Każda dotyczy innej sprawy. Za każde moje przewinienie otrzymałem karę zawieszenia mnie w prawie wykonywania polowania indywidualnego i zbiorowego na okres jednego roku. W ten oto sposób, według opinii Zarządu Koła zostałem ukarany na dwa lata. Czy w tej sytuacji Zarząd Koła ma rację? Można łączyć kary?

Odpowiedź:
W żadnym wypadku nie można dodawać kar, bo każda z nich ma swój początek, z chwilą uprawomocnienia się kary, determinujący równocześnie jej koniec przez określony w karze okres czasu. Zakładam, że kary nałożył zarząd, a NWZ odmówiło uwzględnienia odwołań Kolegi. Jeżeli tak było, to obie kary uprawomocniły się w dniu NWZ i biegną przez rok równolegle.

Jeżeli jednak karę nałożyło NWZ, a nie zarząd, to kary takie uchyli ZO, bo nie leży w kompetencjach WZ karanie członków koła. Karanie karami porządkowymi to kompetencja zarządu koła. W takiej sytuacji proszę odwołać się do ZO, który uchyli kary.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.