strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Kary organizacyjne, rzecznik dyscyplinarny, sąd

NrDataTreść pytania
175606/07/2012W dniu dzisiejszym kolega, który został zawieszony w prawach do wykonywania polowania udał się na posiedzenie Zarządu celem zapoznania się z materiałami postępowania. Gdy kolega przybył kolejno okazywano mu dokumenty, które nie były podpisane przez żadnego członka Zarządu. Kolega sfotografował I część protokołu i zamierzał sfotografować kolejne strony jednak uniemożliwiono mu. Jak stwierdzili koledzy decyzję o udostępnieniu dokumentów konsultowali z z-cą Rzecznika i poinformowali go, że ma prawo do zaznajomienia się ale foto i ksero już nie. Nadmieniam, że koledze temu nie przedstawiono żadnych zarzutów i nie wysłuchano go w przedmiotowej sprawie. Informację o zawieszeniu w prawie do wykonywania polowania na 1 rok otrzymał na piśmie. Czy w ww. sprawie Zarząd Koła postępuje zgodnie z prawem? Czy tryb postępowania Zarządu może być zaskarżony do ZO w drodze nadzoru?
175305/07/2012WZ podjęło uchwałę że wszystkie ambony maja być otwarte i dostępne dla wszystkich kolegów lecz jeden z kolegów nie zastosował się do tej uchwały. Czy ZK powinien ukarać kolegę i w jaki sposób? Jeśli tak, to jaka kara / nagana / zawieszenie?
174827/06/2012Zarząd skreślił myśliwego z listy członków koła za nieuregulowanie innych płatności na rzecz koła. Myśliwy się odwołał do WZ. Odbyło się WZ. Po głosowaniu komisja skrutacyjna podała wyniki: 8 głosów za uchyleniem uchwały Zarządu, 7 głosów przeciw, jeden głos nieważny. Obecnych było 16 członków. Przewodniczący zamknął WZ. Część kolegów się rozjechała, pozostało 9 członków. Jeden z kolegów przy świadkach przeglądnął ponownie karty do głosowania. Po analizie okazało się, iż komisja skrutacyjna popełniła błąd uznając prawidłowo choć słabo skreślony głos za nieważny. Prawidłowy wynik głosowania jest 8 do 8, czyli WZ nie uchyliło uchwały zarządu. Po wykryciu błędu członkowie obecni przy opisanym fakcie stworzyli protokół z wykrycia błędu. Poinformowano również część kolegów którzy się rozjechali do domów aby wrócili i potwierdzili pomyłkę komisji. Koledzy nie wyrazili chęci powrotu. Członek komisji skrutacyjnej posiada zapieczętowane karty do głosowania a przewodniczący WZ dwa protokoły - właściwy oraz stwierdzający błąd. Jak powinien postąpić Zarząd koła w powyższej sytuacji?
174626/06/2012Jeżeli kolega myśliwy dostał czerwone punkty za pozyskanie samców zwierzyny płowej, jaką karę może wystosować zarząd, czy w ogóle powinien, czy może?
173214/06/2012Stało się dość powszechne umieszczanie w łowiskach kamerek internetowych. Mam nieodparte wrażenie, że są one używane w tzw. niecnych celach przez "myśliwych", (dla mnie kłusownictwo); tzw. myśliwy siedzi w domu a do łowiska jedzie "po zwierzynę" w określone miejsce kiedy dostanie sygnał z kamerki (sms, mms, internet, inny sygnał elektroniczny). Co na to biegli w prawie łowieckim?
172806/06/2012Jeżeli myśliwy strzelił lochę w okresie ochronnym (w lutym) na polowaniu zbiorowym, to czy powinien odpowiadać za złamanie art. 53 pkt 3 ustawy Prawo łowieckie?
172604/06/2012Czy instruktor strzelectwa myśliwskiego, który został zawieszony w prawach członka PZŁ i jest aktualnie urlopowany w kole łowieckim może (ma prawo) do wystawiania zaświadczeń o przestrzelaniu broni innym członkom Koła/PZL?
172504/06/2012Mój syn, członek Koła został ukarany przez Zarząd Koła. Odwołał się do WZ. Na WZ nastąpił wybór Komisji Skrutacyjnej do której zgłoszono moją kandydaturę. Prowadzący zebranie po porozumieniu z prezesem nie zapytał mnie czy wyrażam zgodę tylko odrzucił moją kandydaturę ze względu na pokrewieństwo. Uważam, że tym samym ograniczono moje prawa jako członka PZŁ. Mój udział w KS nie miałby żadnego wpływu na wynik głosowania chociaż wpływ miałem bo głosować mi pozwolono. Nadmieniam, że WZ większością głosów uchyliło decyzję ZK o ukaranie mojego syn. Proszę o wyjaśnienie czy mogłem kandydować do KS?
172301/06/2012Czy na WZ podczas rozpatrywania odwołania członka koła od nałożonej kary zawieszenia w prawach do polowania można złożyć wniosek o zmianę kary za zawieszenie w prawach do polowania np. na karę upomnienia?
172131/05/2012W jaki sposób powinno być głosowane na WZ odwołanie członka KŁ od nałożonej przez ZK kary porządkowej? W sposób tajny, czy jawny i jakimi przepisami jest to ew. regulowane?
171021/05/2012Co grozi myśliwemu za łamanie Zasad Etyki i Tradycji? Np. jak postąpić w przypadku notorycznego łamania pkt. 4 i 10 wspomnianych Zasad?
169308/05/2012Czy członek Komisji Rewizyjnej Koła, przeciwko któremu rzecznik dyscyplinarny prowadzi dwie sprawy w tym jedną zgłoszoną przez Łowczego Koła, może czy powinien kontrolować tegoż Łowczego przed Walnym Zgromadzeniem Koła, czy też nie powinien brać udziału w takiej kontroli?
167923/04/2012Czy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania w kole? Jeśli tak, to jak powinna wyglądać taka ewidencja, czy jest to określone w przepisach?
165027/03/2012Jak ma postąpić zarząd koła w stosunku do myśliwego, któremu policja odebrała tuszę kozła strzelonego śrutem w okresie ochronnym? Czy zarząd koła ma zawiesić w prawach obwinionego i skierować sprawę do Rzecznika, czy pozostawić to w rękach prokuratora i policji?
160024/01/2012Zostałem zawieszony w grudniu 2011 r. wyrokiem OSŁ na okres 15 miesięcy. Czy mam obowiązek stawienia się na wezwanie Zarządu Koła, który w piśmie - wezwaniu podaje jedynie za cel stawiennictwa "złożenie wyjaśnień"? Od chwili zawieszenia nie biorę żadnego udziału w życiu koła, składki mam opłacone, a aby się spotkać mam do pokonania ponad 50 km.
159819/01/2012Czy myśliwy, który został ukarany oraz pozbawiony broni może pełnić funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej?
159618/01/2012Czy myśliwy zawieszony przez OSŁ na okres 18 miesięcy za polowanie z nieważnym odstrzałem przez niedopatrzenie, każdorazowo wpisując się do książki wyjść, może i po jakim okresie czasu ubiegać się o skrócenie wymiaru kary, bądź jej zawieszenie? Kto jest władny karę uchylić bądź skrócić? Do kogo się odwoływać?
159110/01/2012Prowadzący polowanie zbiorowe dokonując kontroli rozładowania broni stwierdził u jednego z uczestników polowania ustawioną krotność lunety większą niż 3 (było 8). Myśliwy oświadczył, że zmiany krotności ustawienia lunety dokonał dopiero po zakończeniu ostatniego pędzenia a w trakcie całego polowania nie oddawał żadnych strzałów. Prowadzący polowanie stwierdził, że go to nic nie obchodzi po czym na zbiórce udzielił myśliwemu nagany. Czy istniały podstawy do zastosowania środka dyscyplinującego określonego w Statucie PZŁ? Czy w tym przypadku doszło złamania zapisu Regulaminu polowań przez w/w myśliwego, który w trakcie całego polowania nie oddawał strzałów a nawet nie składał się do strzału? W związku z niezgodnym ze Statutem PZŁ zastosowaniem środka dyscyplinującego przez prowadzącego polowanie, jakie czynności powinny podjąć strony: obwiniony, prowadzący polowanie, który jest przewodniczącym zarządu koła oraz zarząd koła po wpłynięciu protokółu z przeprowadzonego polowania?
158704/01/2012Myśliwy, który otrzymał treść uchwały o nałożeniu kary porządkowej wraz ze stosownym uzasadnieniem i pouczeniami zażądał kserokopii całości dokumentacji dotyczącej tej sprawy ponieważ chce sporządzić odwołanie do WZ. Czy ZK ma obowiązek przekazać taką dokumentację?
158301/01/2012Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków Koła zostały nałożone na mnie dwie kary porządkowe. Każda dotyczy innej sprawy. Za każde moje przewinienie otrzymałem karę zawieszenia mnie w prawie wykonywania polowania indywidualnego i zbiorowego na okres jednego roku. W ten oto sposób, według opinii Zarządu Koła zostałem ukarany na dwa lata. Czy w tej sytuacji Zarząd Koła ma rację? Można łączyć kary?
poprzednia   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 z 15   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.