strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Woliński Krzysztof
Data: 01/01/2012
Publikacja: 05/01/2012
Pytanie: Czy można podczas trwania WZ zgłosić propozycję uchwały? Dawniej było to dobrze funkcjonującą tradycją. Od pewnego czasu nie można takich rzeczy nawet zgłosić. ZK interpretuje to w taki sposób, że każda propozycja uchwały musi być zgłoszona na 14 dni przed WZ z 15 podpisami członków. Czy to jest prawidłowa interpretacja statutu PZŁ?


Odpowiedź:
W świetle obecnego statutu każdy temat uchwały WZ musi być znany wszystkim członkom koła przed WZ, dlatego powinien być ujęty w porządku obrad rozsyłanym do członków. Wyjątkiem jest obecność wszystkich członków koła na WZ i nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu, bo wówczas samo WZ może zdecydować, czy nie rozszerzyć porządku obrad o kolejna sprawę i podjąć w tej sprawie uchwałę. Dodatkowa furtka istnieje dla spraw dotyczących danego członka koła, który może wyrazić zgodę na załatwienie jego sprawy bez wcześniejszego zgłoszenia jej w porządku obrad.

W porządku obrad WZ musi być ujęty temat, w którym będzie przyjmowana uchwała, ale nie oznacza to obowiązku przekazywania projektu uchwały wszystkim członkom, choć nie jest to niedozwolone.

Jeżeli chodzi o podpisy członków pod wnioskiem o ujęcie sprawy w porządku obrad, to jeżeli zarząd koła otrzyma taki wniosek podpisany przez 1/3 członków koła lub przez KR, to nie tylko musi wprowadzić dany punkt do porządku obrad, ale musi tez zwołać NWZ, jeżeli tego zażądają wnioskodawcy.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.