strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Sebastian T.
Data: 04/01/2012
Publikacja: 06/01/2012
Pytanie: Myśliwy, który otrzymał treść uchwały o nałożeniu kary porządkowej wraz ze stosownym uzasadnieniem i pouczeniami zażądał kserokopii całości dokumentacji dotyczącej tej sprawy ponieważ chce sporządzić odwołanie do WZ. Czy ZK ma obowiązek przekazać taką dokumentację?

Odpowiedź:
Przepisy statutowe nic na ten temat nie mówią. Ogólną zasadą w podobnych postępowaniach, czy to karnych, czy administracyjnych jest, że zainteresowany ma dostęp do wszystkich dokumentów, na jakich oparta została określona decyzja organu. Nie ma też statutowych zakazów okazania żądanych dokumentów. W tej sytuacji uważam, że zarząd powinien udostępnić zainteresowanemu te dokumenty, które w sprawie zebrał i na ich podstawie doszedł do wniosku, że należy myśliwego ukarać. Składający odwołanie powinien mieć dostęp do tych samych dokumentów, które miał zarząd udzielając kary.


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.