strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jerzy Sołtan
Data: 18/01/2012
Publikacja: 19/01/2012
Pytanie: Czy myśliwy zawieszony przez OSŁ na okres 18 miesięcy za polowanie z nieważnym odstrzałem przez niedopatrzenie, każdorazowo wpisując się do książki wyjść, może i po jakim okresie czasu ubiegać się o skrócenie wymiaru kary, bądź jej zawieszenie? Kto jest władny karę uchylić bądź skrócić? Do kogo się odwoływać? Dodam tylko, że jestem myśliwym o ponad 30-letnim stażu i nigdy nie byłem karany. Karę zawdzięczam złośliwościom zarządu i kolesiostwie panującym w ORŁ.

Odpowiedź:
Działacze zagwarantowali w statucie i regulaminie postępowań dyscyplinarnych, że nie ma żadnych "penitencjarnych" ułatwień. Nie ma skróceń kary, ani jej zawieszeń. Jedyną ewentualną drogą dla przerwania kary jest złożenie wniosku o skargę nadzwyczajną do jednej ze wskazanych w § 149 Statutu PZŁ osób. Prawdopodobieństwo, żeby któraś z tych osób złożyła skargę nadzwyczajna jest praktycznie zerowe.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.