strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Sokołowski Tadeusz
Data: 24/01/2012
Publikacja: 25/01/2012
Pytanie: Jak należy postępować w przypadku gdy na kilka dni przed NWZ zwołanym w celu wykluczenia, kolegi, ten dotychczas zdrowy, zachoruje. Czy można pod jego nieobecność rozpatrzyć wykluczenie? Czy można zastosować inne środki (jakie?) umożliwiające rozpatrzenie wykluczenia?


Odpowiedź:
Statut określa w § 40 pkt. 4, że członek koła ma prawo składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których organy koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby. Oczywiście, że w sprawie wykluczenia również. Nie jest konieczna obecność członka, ale musi on mieć możliwość złożenia wyjaśnienia wobec WZ. Obowiązkiem organu, w tym wypadku NWZ, jest określenie, czy dany członek, w związku z tak lub inaczej udokumentowaną chorobą miał, czy nie miał możliwości złożenia wobec NWZ wyjaśnień, osobiście, pisemnie telefonicznie, etc.

Nie wiem, co to za choroba i jak udokumentowana. Nie można wykluczyć, że choroba rzeczywiście uniemożliwiła mu obecność na NWZ, ale członkowie mogą też dojść do wniosku, że nie była to choroba uniemożliwiająca obecność, bądź uniemożliwiająca pisemne złożenie wyjaśnień. Każda sprawa może być inna i oceny musi dokonać samo NWZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.