strona główna forum dyskusyjne
Pytał: do wiad. redakcji
Data: 26/01/2012
Publikacja: 28/01/2012
Pytanie: Pół roku temu z funkcji zrezygnował łowczy koła. Rezygnację złożył na piśmie. Funkcję łowczego przejął podłowczy i uzupełniono grono zarządu osobą z głosem doradczym tak jak trzeba. Część zarządu oraz kolegów uważa, że na kolejnym walnym musimy przegłosować jego rezygnację. Ja oczywiście się z tym nie zgadzam ale nie mogę się podeprzeć literą statutu bo nie potrafię. Proszę o wskazanie podstawy prawnej.

Odpowiedź:
Łowczego nie trzeba odwoływać. Mówi o tym § 62 ust.7 statutu, który stanowi, że ..."w przypadku stwierdzenia przez walne zgromadzenie zaprzestania pełnienia funkcji przez członka zarządu, walne zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające do zarządu koła"... Walne Zgromadzenie ma tylko stwierdzić, a do tego wystarczy, że odczytane zostanie pismo o rezygnacji, albo zainteresowany poinformuje WZ o swojej rezygnacji. Innymi słowy, należy powiadomić WZ o rezygnacji i niczego się nie głosuje.

W opisanej sytuacji widzę pewne uchybienie, bo jeżeli podłowczy przejął obowiązki łowczego, to nie było podstaw do uzupełnianie zarządu o osobę z głosem doradczym. § 62 ust.8 statutu mówi, ze w przypadku rezygnacji członka zarządu ..."zarząd koła powierza pełnienie obowiązków innemu członkowi zarządu koła lub też innemu członkowi koła do czasu najbliższego walnego zgromadzenia."... Jeżeli więc powierzono obowiązki łowczego podłowczemu, to nie było już podstaw, żeby uzupełniać skład zarządu osobą bez przydzielenia mu obowiązków osoby, która zrezygnowała.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.