strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Niewa
Data: 03/02/2012
Publikacja: 03/02/2012
Pytanie: Jakie limity obowiązują koła łowieckie na 2012 rok w zakresie podatku VAT i ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej?

Odpowiedź:
Na podstawie pkt 45 załącznika do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, z prowadzenia ewidencji przy użyciu kas fiskalnych zwolnione jest przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub ............... członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia.Oznacza to, że podstawowa sprzedaż w kole, która dotyczy sprzedaży tusz członkom koła zwolniona jest z konieczności ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.