strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Opłaty w kole, finanse, składki

NrDataTreść pytania
180006/10/2012Czy myśliwy, który z różnych przyczyn nie opłacił składki członkowskiej do PZŁ w wyznaczonym terminie ma prawo nadal wykonywać polowanie?
179906/10/2012W tym roku KŁ obchodzi jubileusz 50 lecia. Na ten cel zostały zakupione: znaczki okolicznościowe dla członków i gości, dyplomy, tablica pamiątkowa, etc. Również na poczęstunek dla gości - kawa, herbata, napoje. Czy VAT z faktur za zakup powyższego może być odliczony?
178606/09/2012Czy zarząd koła może zwolnić członka koła z płacenia składek do koła oraz innych prac w łowisku w zamian za wykonywanie przez niego prac związanych z hodowlą bażantów w wolierze koła?
178301/09/2012Zarząd koła nie ustalił harmonogramu prac, ani budżetu wymaganego na zagospodarowanie łowisk za dany rok gospodarczy, natomiast podczas WZ uchwalono, że każdy myśliwy ma do odpracowania 40 rbh na rzecz koła, a za nieobecność na czynie myśliwy zobowiązany jest do zapłaty 20 zł za rbh. Czy takie działanie jest dozwolone?
178201/09/2012Czy członek koła wykonujący wszystkie prace na rzecz koła, udzielający się w organizacji polowań dewizowych, opłacający wszystkie składki składając podanie z prośbą o skreślenie z listy członków ma prawo zwrócić się o zwrot wpisowego?
178027/08/2012Czy Walne Zgromadzenie może uchwalić dowolny pułap procentowy np 40 lub 60% wartości tuszy jako zwrot kosztów polowania myśliwemu?
177720/08/2012Koło Łowieckie zleciło rolnikowi koszenie owsa kombajnem. Aby zapłacić za usługę należy wystawić fakturę VAT RR. Jaki zastosować VAT?
176709/07/2012Czy ZK miesiąc po WZ na którym odwołano skarbnika na skutek wniosku po nie udzieleniu absolutorium, może powołać tą samą odwołaną osobę na pełniącego obowiązki skarbnika wbrew WZ.
176206/07/2012ZK w porządku obrad wniósł projekt uchwały dotyczący uchwalenia budżetu na rok 2012/2013. Uchwała ta będzie głosowana w dniu 12 maja 2012 r. W § 3 tego projektu uchwały dokonano zapisu: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.04.2012r." Czy zapis taki jest zgodny z obowiązującym prawem?
175505/07/2012Moje Koło otrzymało ze Starostwa Powiatowego pismo w sprawie opłaty czynszu dzierżawnego za obwód polny. Do kwoty czynszu doliczono udział w kosztach ochrony lasu w wysokości 10 % wartości tusz zwierzyny płowej pozyskanej w ubiegłym sezonie 11/12. Kwotę udziału w kosztach ochrony lasu doliczono na podstawie pisma Nadleśnictwa skierowanego do Starostwa. Czy jest to zgodne z prawem?
175104/07/2012Kiedy najpóźniej trzeba zorganizować WZ? Czy jest na to jakiś przepis, np. 3 miesiące po zakończeniu roku gospodarczego? Co się stanie jeśli zarząd nie zorganizuje WZ? Jakie są konsekwencje?
173518/06/2012Czy wg przepisów istnieje możliwość uregulowania wpisowego do koła po roku czasu? Nadmieniam, że myśliwy został przyjęty do koła w zeszłym roku i do tej pory nie wpłacił wpisowego. Zarząd twierdzi, ze myśliwy ma jeszcze czas na uregulowanie należności?
173314/06/2012Czy wpisowe do koła musi być uiszczone z góry jednorazowo czy zarząd koła może rozłożyć wpisowe na raty?
173011/06/2012Zarząd dwukrotnie wezwał członka do uregulowania zaległości innych płatności na rzecz koła. Kolega nie zapłacił, zarząd skreślił myśliwego, myśliwy się odwołał do WZ. Czy w głosowaniu o uchylenie uchwały zarządu aby uchylić przedmiotową uchwałę potrzebne jest 50%+1% czy też dwie trzecie głosów?
172706/06/2012Nie zapłaciłem skutecznie składki do PZŁ za ten rok. Piszę skutecznie ponieważ poprosiłem kolegę żeby zapłacił a opłata nie doszła. Kilka dni temu dowiedziałem się że zarząd okręgowy skreślił mnie z listy członków z ww. powodu. Rozmawiałem z prezesem okręgu, twierdził, że wysyłali listem poleconym informację - ja jej nigdy nie otrzymałem. Myślałem że składka jest zapłacona - chociaż mój błąd jest też taki, że nie wbiłem pieczątki do legitymacji PZŁ o zapłaconej składce na ten rok i tak z tym chodziłem do dziś. Prezes karze mi zapłacić wpisowe do PZŁ!!!! Czy wystarczyłoby tylko zapłacenie samej zaległej składki?
171423/05/2012Jakie warunki, zasady powinny zostać spełnione, aby uznać, że budżet koła jest lub nie jest wykonany?
171323/05/2012Czy WZ może wyznaczyć ryczałt za dzika np. 60zł? Jakie konsekwencje są z tego dla myśliwego i koła?
170921/05/2012Czy prowadzący polowanie zbiorowe może ukarać myśliwego biorącego udział w tym polowaniu karą pieniężną? Jakie muszą być wymagania?Uchwała WZ? Uchwała ZK?
170516/05/2012Czy ZK może zakupić prezenty z budżetu koła podmiotowi w ogóle niezwiązanemu z łowiectwem pomimo tego, że w projekcie budżetu nie ma takiego punktu? Czy taki zakup ZK może umieścić w pkt. "darowizny"?
170416/05/2012Zarząd Koła ma "trudności" z egzekwowaniem niewykonywania prac gospodarczych. Sam daje propozycje uchwały, która przez Walne zostaje zatwierdzona o podwyższeniu kary pieniężnej. "Niektórzy" nie pojawiają się w ogóle w łowisku i nie wykonują żadnych prac a w tłumaczeniu zarządu robią wiele i są zwalniani i z prac i opłaty za niewykonane prace. Większość uczciwie wykonują swoją pracę oraz wykonuje jeszcze prace osób, którzy nie realizują swoich. Znikoma reszta poczuwa się do zapłaty i płaci. Nie realizowanie uchwał własnego pomysłu przez Zarząd wydaję się jawnym działaniem na szkodę koła. Zgodnie ze statutem wszyscy maja jednakowe prawa jak i obowiązki. Jak postąpić w obecnej sytuacji mając na uwadze, że wszelkie pomysły pozostałych spotykają się z dezaprobatą a o przegłosowaniu "zmian" Zarządu z uwagi na powszechne w PZŁ znajomości i "reguły" nie ma mowy...
poprzednia   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.