strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Ryszard Ostrowski
Data: 23/04/2012
Publikacja: 25/04/2012
Pytanie: Czy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania w kole? Jeśli tak, to jak powinna wyglądać taka ewidencja, czy jest to określone w przepisach? W naszym kole wygląda to tak, że numer druku *np. odstrzału, wystawiany przez łowczego, nadawany jest również swobodnie przez niego.

Odpowiedź:
Z definicji druku ścisłego zarachowania powinno wynikać, że druk o danym numerze jest tylko jeden. W praktyce uzyskuje się to poprzez używanie bloczków dokumentów z unikalnym numerem nadanym przez drukarnię na każdej stronie (przy kopii kopia ma ten sam numer co oryginał). Pomimo użycia pojęcia druku ścisłego zarachowania, PZŁ sprzedaje bloczki bez numerów i to zarząd koła ma zadbać, żeby numery odstrzałów były unikalne. Jak kiedyś łowczy wpadnie z podwójna numeracja odstrzałów, to może mieć sprawę karną z artykułu dot. przestępstwa z dokumentu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.