strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Rafał Kuczborski
Data: 06/06/2012
Publikacja: 12/06/2012
Pytanie: Jeżeli myśliwy strzelił lochę w okresie ochronnym (w lutym) na polowaniu zbiorowym, to czy powinien odpowiadać za złamanie art. 53 pkt 3 ustawy Prawo łowieckie?

Odpowiedź:
Pierwszą niejasnością jest organizacja polowania zbiorowego w lutym. Zgodnie z § 5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania , polowanie z psami lub naganką, a to jest polowanie zbiorowe, może odbywać się w okresie od dnia 1 października do dnia 31 stycznia, a wiec nie w lutym. Organizator i prowadzący takie takie polowanie w lutym odpowiadać powinien przed rzecznikiem dyscyplinarnym i OSŁ PZŁ.

Drugą niejasnością, którą należy wyjaśnić, jest czy strzelony dzik był lochą. Lochą nie jest każdy dzik płci żeńskiej, nawet prośny, ale dzik płci żeńskiej, który ukończył 2 lata życia (patrz str. 11 Zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału), a więc w 3 roku życia. Tak więc dzik płci żeńskiej strzelony w lutym np. 2012 r. musiałby być urodzony w 2009 r., żeby móc określić go jako lochę. Jeżeli dzik był urodzony w 2010 r., to do 31 marca był przelatkiem. Wieku dzika nie da się jednoznacznie określić po wyglądzie i wadze bez badania zębów.

Strzelenie lochy, czyli dzika w 3-cim roku życia po dniu 15 stycznia jest raczej naruszeniem przepisu art. 52 pkt 6 ustawy prawo łowieckie, choć art. 53 pkt 3 też mógłby być brany pod uwagę, ale ocena zaistnienia tego przestępstwa jest kompetencją prokuratury.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.