strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Edward Turek
Data: 30/01/2004
Publikacja: 15/08/2005
Pytanie: Czy Okręgowa Rada Łowiecka na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów ma prawo podjąć uchwałę w sprawie obowiązkowej płatnej przez Koła prenumeraty czasopisma myśliwskiego dla 50% członków kół?

Odpowiedź:
ORŁ nie może podejmować uchwał, w konsekwencji których koła łowieckie lub poszczególni członkowie Związku zobowiązani są do jakichkolwiek świadczeń pieniężnych, innych niż jednoznacznie zapisane w statucie PZŁ. Ewentualna uchwała zjazdu delegatów w sprawie prenumeraty czasopisma łowieckiego może mieć tylko charakter postulatywny, ale decyzja co do wykupienia takiej prenumeraty musi być suwerenną decyzją koła lub członka związku i w żadnym wypadku nie może być nakazem, który miałby być np. wobec koła egzekwowany.

Niektóre zjazdy delegatów, a następnie ORŁ wychodzą z założenia, że zjazdowi wszystko wolno i w nie jednym okręgu powstawały pomysły na obciążanie kół lub członków opłatami na różne, czasem nawet szczytne cele. Takich jednak uprawnień zjazdu nie wyczytamy w Statucie PZŁ, który kompetencje zjazdu okręgowego dokładnie precyzuje w § 49. Nie ma tam mowy o uchwalaniu obciążeń kół lub członków.

Zdaję sobię sprawę, że powyższej interpretacji nie podzielają wszyscy działacze okręgowi. Jednak w demokratycznym państwie prawa, każda władza może jedynie tyle, na ile pozwala jej na to prawo. Dla nas podstawowym prawem jest ustawa Prawo łowieckie i Statut PZŁ, a żaden z tych aktów prawnych takich uprawnień zjazdowi okręgowemu nie daje.


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.