strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Prezes
Data: 20/12/2012
Publikacja: 27/12/2012
Pytanie: Czy obowiązuje formalny druk listy obecności/sprawozdania z polowania?

Odpowiedź:
Nie ma formalnego druku takiego protokołu. Musi on jednak zawierać:
1. numer lub numery obwodów łowieckich;
2. datę odbycia polowania zbiorowego;
3. wyszczególnienie gatunków zwierzyny przewidzianej do odstrzału;
4. godzinę rozpoczęcia i zakończenia polowania zbiorowego;
5. listę uczestników;
6. wyszczególnienie pozyskanej zwierzyny;
7. sposób zagospodarowania pozyskanej zwierzyny;
8. uwagi dotyczące przebiegu polowania zbiorowego.

Wymaga tego rozporządzenie MŚ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.