strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Polowania zbiorowe

NrDataTreść pytania
185327/12/2012Na zbiorowym polowaniu sylwestrowym (tata jest myśliwym a ja byłam w nagance) zastrzelony został nasz pies. Zastrzelił go kuzyn prowadzącego polowanie - jest z innego koła. Pomijam już fakt, że strzelał w miot, gdy naganka była blisko. Zastrzelił 3 dziki, które mój pies prosto na niego wyprowadził. Pies cały czas głosił a na szyi miał obrożę odblaskową więc jego obecności nie dało się nie zauważyć a mimo to "myśliwy" strzelał. Jedna z kul trafiła psa w głowę. Myśliwy za to polowanie otrzymał medal króla polowania. O ile jestem w stanie zrozumieć, że wypadki się zdarzają i można psa stracić, to nie mogę pogodzić się z tym, że w takiej sytuacji myśliwy otrzymuje medal króla. I stąd moje pytanie czy w takiej sytuacji słusznie wręczono medal?
185127/12/2012Na polowaniu zbiorowym kolega strzelił wycinka, a do pozyskania były tylko warchlaki i przelatki, więc przekroczył plan pozyskania. Co powinien zrobić ZK a szczególnie Łowczy?
184920/12/2012Czy obowiązuje formalny druk listy obecności/sprawozdania z polowania?
184618/12/2012Czy a jeśli tak, to kto może zdecydować na zbiórce przed polowaniem o zmianie (tzn. "dodaniu") listy gatunków zwierzyny dopuszczonych do odstrzału? Jeśli tak, to czy można to zrobić telefonicznie? Czy może tego dokonać samodzielnie prowadzący polowanie?
184518/12/2012Jakie mogą być skutki polowania zbiorowego w innym łowisku niż było zgłoszone zgodnie z prawem?
184318/12/2012Zarząd koła ustalił kryteria, które musi spełnić myśliwy, jeśli chce uczestniczyć w polowaniach na zające oraz otrzymać"odstrzał (np. wykonać prace gospodarcze lub zapłacić ekwiwalent, uczestniczyć w określonej liczbie polowań na lisy, nie zalegać ze składkami itp.). Czy taka uchwała zarządu jest zgodna z prawem? Czy zarząd może nie dopuścić członka, który nie wywiązał się z określonych w takiej uchwale obowiązków do polowania zbiorowego lub indywidualnego? Czy w/w kryteria obowiązują również członka ORŁ?
184118/12/2012Zarząd Koła planuje zmienić rejon polowania zbiorowego w obwodzie (utrzymując termin i godzinę polowania). Mimo iż nadleśnictwu podaje się wyłącznie termin polowania ZK podaje im też miejsce polowania (na ich prośbę). Czy w związku z tym o powyższej zmianie należy powiadomić nadleśnictwo i gminę?
183713/12/2012Na jakich zasadach można polować z psami na polowaniu zbiorowym? Czy pies musi być na otoku? Na jakie gatunki zwierzyny można polować z psami na zbiorówce (czy w czasie polowania zbiorowego z psami można strzelać do jeleni)?
183512/12/2012Polujemy zbiorowo na bażanty. Myśliwi przy akceptacji prowadzącego dzielą się na grupki i rozjeżdżają po terenie. Część kolegów nie posiada psów a prowadzący dopuszcza do polowania grupę np. składającą się z 4 myśliwych bez psa. Czy to jest prawidłowe?
183023/11/2012Walne zgromadzenie odrzuciło uchwałę dotyczącą organizacji polowania zbiorowego dla cudzoziemców. Podjęło natomiast uchwałę o przeprowadzeniu polowań indywidualnych określając jednocześnie liczbę oraz gatunek zwierzyny przeznaczonej do pozyskania. Mimo tego Zarząd dopuścił dwóch myśliwych dewizowych do polowania zbiorowego wynikającego z kalendarza polowań zbiorowych w kole łowieckim. Czy dopuszczalny jest udział myśliwych dewizowych w polowaniach zbiorowych organizowanych dla członków koła? Czy w przypadku odrzucenia przez WZ uchwały o organizacji polowania zbiorowego dla myśliwych zagranicznych dopuszczalny jest ich udział w polowaniu zbiorowym dla członków koła? Czy mogli oni pozyskać zwierzynę w ilości większej lub innego gatunku niż w podjętej uchwale WZ? Czy prowadzący polowanie może odmówić prowadzenia takiego polowania lub nie dopuścić do niego myśliwych dewizowych?
182619/11/2012Na polowaniu zbiorowym na bażanty prowadzący polowanie zarządził następujący jego przebieg. Zakupiono kilkadziesiąt bażantów, które w dniu polowania dostarczono w klatkach do miejsca polowania. Kilkunastu myśliwych stanęło na stanowiskach w zamkniętym kręgu. Bażanty wyrzucano z klatek. W krótkim czasie w jednym miejscu (bez tropienia) zabito kilkadziesiąt sztuk. Czy takie polowanie narusza przepisy prawa łowieckiego?
182416/11/2012W dniu dzisiejszym Zarząd naszego koła zaproszony został na spotkanie w Nadleśnictwie. Nadleśniczy poinformował nas o obowiązku, powinności poinformowania na dwa dni przed polowaniem zbiorowym, które mioty(oddziały) mamy zamiar upolować. Wg. Nadleśniczego chodzi o bezpieczeństwo ZUL-i. Poinformował nas również, że mioty!! nie zgłoszone wcześniej nie mogą być upolowane. Wszystkie polowania zbiorowe zgłoszone zostały zgodnie z obowiązującym prawem. Czy jako Koło mamy obowiązek, powinność zgłaszania dodatkowo oddziałów lasu w którym chcemy polować?
181606/11/2012Zarząd koła podjął uchwałę o odpłatności myśliwych niestowarzyszonych biorących udział w polowaniach zbiorowych jak i indywidualnych. Za udział w polowaniu zbiorowym - 100 zł. Za wystawienie odstrzału na polowanie indywidualne - 150 zł. Uważam, że ta uchwała posiada wadę prawną, gdyż powinno ją podjąć WZ koła.
181329/10/2012Czy na polowaniu zbiorowym na dziki obligatoryjnie niedozwolone jest używanie lunet o stałej krotności powyżej 3, czy innych nastawnych, bez tej dozwolonej krotności, czy może prowadzący "przymrużyć oko" i zlekceważyć ten przepis?
181126/10/2012W jakiej formie i kto powinien być zawiadomiony o polowaniu zbiorowym? Czy powinno być w takim powiadomieniu podane na co będzie polowanie i kto jest prowadzącym?
181026/10/2012Czy jeżeli wysłano powiadomienie i omyłkowo zamieszczono informację że będzie polowanie na zwierzynę, która rzeczywiście nie jest zaplanowana w RPŁ, wystarczy że prowadzący polowanie wspomni że nie polujemy na ten gatunek? Czy taka pomyłka wykryta przed rozpoczęciem polowań, pomimo wszystko rodzi konsekwencje prawne? Jeżeli są jakieś czynności w celu naprawy takiego błędu, to jakie?
180518/10/2012Od ponad 17 lat polowałem na kaczki, mamy tylko kanały i do tego celu używałem jamniki szorstkowłose celem poszukania ewentualnie zbarczonej lub zaginionej kaczki. Mam pytanie dot. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, z tym że jeden pies przypada na nie więcej niż trzech myśliwych; O jakiego psa chodzi? Czy może to być np. Jamnik szorstkowłosy miniatura albo standard. O jakim ułożeniu mowa? Potwierdzona odpowiednim konkursem lub certyfikatem? Że jeden pies przypada na trzech myśliwych? tj. w dniu polowania poluje trzech myśliwych i jeden pies, czy może być tak, że np. jest trzech myśliwych, dwóch poluje a trzeci jest w domu z psem a później szukają zbarczonych kaczek. Czy łowczy koła może wymusić zdawanie egzaminu i sprawdzenia psa na polowaniu na ptactwo np. kaczki, przez kol., który zajmuje się kynologią w kole ale nie należy do ZKwP i nie posiada hodowli psów rasowych.
180418/10/2012Jakie warunki trzeba spełnić i czego dopilnować aby spełnić wszystkie warunki w celu zmiany personalnej w pełnieniu funkcji prowadzącego polowanie?
180210/10/2012Czy wystarczy, że polowanie zbiorowe we wszystkich niezbędnych dokumentach koła, a także pismach powiadamiających na zewnątrz jest przewidziane w np. obw. 123, czy trzeba dodatkowo określić dokładniejszą lokalizację? Czy jest jakiś zapis zabraniający planowania i wykonania polowania w całym obwodzie?
178919/09/2012Jakie instytucje należy powiadomić o zamiarze odbycia polowania zbiorowego oraz komu należy wysłać kwartalne zestawienie z wykonania planów łowieckich?
poprzednia   1 [2] 3 4 5 6 7 8 z 8   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.