strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Julian
Data: 03/03/2004
Publikacja: 29/08/2005
Pytanie: Zarząd Koła otrzymał od byłego już członka (został skreślony z listy członków na własną prośbę) pismo w którym domaga się uzasadnienia odmowy udzielenia zgody na dalsze urlopowanie zdrowotne (otrzymał wcześniej zgodę na 1 rok) przez Zarząd Okręgowy. Czy Zarząd Koła musi uzasadniać odmowę lub zgodę na udzielenie przez Zarząd Okręgowy urlopu zdrowotnego?Odpowiedź:
Nie ma pojęcia urlopu zdrowotnego w prawie łowiecki, jest tylko zapisane w § 12 ust. 7 Statutu PZŁ pojęcie urlopowania do 2 lat członka PZŁ przez ZO po wydaniu zgody przez zarząd koła macierzystego. Jeżeli zgody takiej zarzad nie udzielił, to zainteresowany mógł się odwołać do WZ koła. Jeżeli tego nie zrobił, a negatywna decyzja zarządu koła uniemożliwiła ZO wydanie pozytywnej decyzji o urlopowaniu, to nie ma obowiązku wydawania zainteresowanemu uzasadnienia stanowiska zarządu koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.