strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Stanisław Pawluk
Data: 03/03/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Zarząd Koła skreslił z listy członków kolegę, który nie rozliczył się z pobranej zaliczki. Skreślony odwołał się do walnego zgromadzenia i odwołanie do wiadomości doręczył także zarządowi okręgowemu. Ten w błyskawicznym tempie \"uchylił\" uchwałę zarządu koła wskazując, ze zaliczka nie jest należnością. Statut PZŁ wskazuje w paragrafie 73 na sposób odwołań. Czy zarząd okręgowy miał prawo pozbawić walne zgromadzenie członków koła możliwości spełnienia swej funkcji jako organu odwoławczego?


Odpowiedź:
Po pierwsze zarząd koła nie miał podstaw do skreślenia członka za nie rozliczenie zaliczki, bo rzeczywiście zaliczka nie jest składką lub inną opłatą na rzecz koła, o których mówi tzw. statut ramowy. Jeżeli dokonał takiego skreślenia, to odwołanie się do WZ było prawidłowe. WZ powinno taką uchwałę uchylić.

Nie można zabronić członkowi koła poinformowania ZO o odwołaniu złożonym do WZ. ZO występując do koła i uchylając uchwałę zarządu skorzystał ze statutowych uprawnień wynikających z nadzoru nad kołami łowieckimi. Moim zdaniem pospieszył się jednak, bo zgodnie z § 73 ust.8 Statutu PZŁ, ZO uchyla w trybie nadzoru uchwały w przypadku ich niezgodności z prawem i Statutem, ale zapis ten dotyczy uchwał podjętych w trybie odwoławczym. Tak więc merytorycznie uchylenie skreślenia było słuszne, ale formalnie powinno było to zrobić WZ, a dopiero w przypadku nie uchylenia skreślenia przez WZ powinien to zrobić ZO.

Powyższe procedury nie maja większego znaczenia dla zainteresowanego, bo z chwilą złożenia przez niego odwołania do WZ, jego skreślenie zostało zwieszone.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.