strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Andrzej
Data: 01/10/2013
Publikacja: 01/10/2013
Pytanie: ZK nałożył karę porządkową w postaci zawieszenia w prawie do wykonywania polowania na okres 12 m-cy. Uchwałę o ukaraniu ZK chciał wręczyć w trakcie treningu strzeleckiego. Z uwagi tej, iż nie posiadałem przy sobie okularów nie mogłem przeczytać co podpisuję i powiedziałem, aby Uchwałę ZK przesłał pocztą. Po otrzymaniu Uchwały w terminie złożyłem odwołanie do WZ. W późniejszym terminie zgłosiłem się po odstrzał. ZK twierdzi, że termin na odwołanie liczy się od dnia kiedy nie odebrałem Uchwały na strzelnicy i złożone odwołanie do WZ nie będzie rozpatrywane, gdyż przekroczyłem termin. Od kiedy ZK powinien liczyć termin dostarczenia Uchwały: czy od dnia kiedy na strzelnicy nie odebrałem Uchwały, czy od dnia otrzymania uchwały pocztą?

Odpowiedź:
Od momentu, który zarząd koła jest w stanie udowodnić, że przekazał Koledze uchwałę o ukaraniu na piśmie.

Jeżeli na strzelnicy podpisał się Kolega np. na kopii, potwierdzając otrzymanie oryginału, to zarząd ma prawo traktować ten dzień jako początek okresu na złożenie odwołania. Jeżeli na strzelnicy oryginału Kolega nie otrzymał, to niezależnie co podpisywał, data ta nie może być liczona jako początek okresu na złożenie odwołania, bo oryginału pisma Koledze koło nie doręczyło.

Gdyby zarząd nie chciał przyjąć odwołania do WZ złożonego w ciągu 14 dni od otrzymania na piśmie uchwały o ukaraniu, to należy zwrócić się do ZO z wnioskiem, o uchylenie uchwały zarządu o nie przyjęciu odwołania, bo złożone zostało przez Kolegę w terminie wynikającym z § 170 ust.3 oraz § 172 ust.1 statutu PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.