strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Ireneusz
Data: 25/11/2013
Publikacja: 26/11/2013
Pytanie: §97 1. W przypadku likwidacji koła jego majątek przeznacza się na zaspokojenie zobowiązań koła. Majątek pozostały po zaspokojeniu zobowiązań koła przechodzi na cele społeczne związane z łowiectwem, oznaczone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

A jeśli majątek nie wystarczy na zaspokojenie zobowiązań po kole? Jaka jest odpowiedzialność w takim przypadku członków zarządu? czy jest to w ogóle problem koła?

Odpowiedź:
Nie ma odpowiedzialności zarządu, ani odpowiedzialności członków koła za jego zobowiązania.

Jeżeli majątek nie wystarczy na zaspokojenie zobowiązań, to postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.

Powyższe nie wyklucza, ze zobowiązania powstałe na skutek przestępstwa, np. któregoś z członków zarządu, ale wówczas to od sądu będzie zależało, czy oskarżony i skazany prawomocnie będzie naprawiał szkodę.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.