strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marcin
Data: 26/11/2013
Publikacja: 27/11/2013
Pytanie: Wiadomym jest, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest zwoływane przez Przewodniczącego KR oraz minimum dwóch członków KR jeśli komisja składa się z 3 kolegów. Czy jeśli posiedzenie zwołuje dwóch członków to Przewodniczący ma obowiązek pojawić się na posiedzeniu i brać w nim udział, czy może odmówić przyjazdu na takie posiedzenie? Jeśli ma obowiązek i nie pojawi się na posiedzeniu, to jakie konsekwencje mogą być wyciągnięte wobec Przewodniczącego?

Odpowiedź:
Zgodnie z § 69 ust. 2 statutu PZŁ posiedzenia KR zwołuje przewodniczący i je prowadzi. Posiedzenie zwołane przez 2 członków komisji, jeżeli żaden z nich nie jest przewodniczącym KR nie jest posiedzeniem komisji, co najwyżej towarzyskim spotkaniem jej dwóch członków. Tak zwołane posiedzenie jest nieważne i nie może podejmować jakichkolwiek działań, czy ustaleń. Tych dwóch członków KR zwołując posiedzenie pokazało, że nie zna statutu PZŁ. Nie może być oczywiście mowy o jakichkolwiek konsekwencjach dla przewodniczącego KR, bo to pozostali członkowie KR działali nieprawidłowo.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.