strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Hubert
Data: 14/02/2014
Publikacja: 17/02/2014
Pytanie: Podczas WZ, w trybie par. 169 ust. 3 statutu PZŁ przeprowadzone było tajne głosowanie, które naruszył jeden z członków (do czego się jawnie przyznał), który wbrew woli osoby głosującej zapoznał się z treścią jego głosu. Czy jest to naruszenie statutu i należy wobec tej osoby podjąć działania przewidziane statutem PZŁ?

Odpowiedź:
Bez przesady, jak ktoś ujawnił czyjś głos, to znaczy, że ten ktoś pozwolił na ujawnienie, bo gdyby nie pokazywał jak głosował lub nie umożliwił zapoznanie się ze swoim głosem, to do ujawnienia by nie doszło.

Nie jest to na pewno naruszenie statutu, ale gdyby mocno chcieć, można byłoby to traktować jako naruszenie dóbr osobistych, ale tym zajmują się sądy cywilne w postępowaniu pomiędzy stronami, a nie koło łowieckie w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.