strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Socha W
Data: 21/05/2014
Publikacja: 23/05/2014
Pytanie: Po pomówieniu mnie o kłusownictwo przez łowczego i skarbnika koła zostałem ukarany bezpodstawnie i nieprawnie upomnieniem. Nie mogąc pogodzić się z tym faktem i obecnością takich osób w kole złożyłem po 19 latach członkostwa rezygnację. W wyniku późniejszych zdarzeń wokół pomówienia i dalszych poczynań łowczego i skarbnika, nie uzyskali oni wotum zaufania i zostali odwołani ze swoich funkcji. W obecnej sytuacji chciałbym powrócić do koła i złożyłem wniosek o uchylenie ustawy o skreśleniu mnie z listy członków koła.
Czy ZK może zgodnie z prawem i Statutem uchylić taką uchwałę i wpisać mnie na listę członków koła? Czy ZK może nie żądać ode mnie wpisowego, skoro już raz wnosiłem wpisowe do tego koła i czy będzie to zgodne z prawem i Statutem?

Odpowiedź:
Może, zależy to tylko od ZK. Powinien uchylić uchwałę poprzedniego zarządu o skreśleniu z listy, bo rezygnacja była złożona pod wpływem bezpodstawnego oskarżenia przez łowczego i skarbnika.

Jeżeli zostaje uchylona uchwała jako podjęta bezpodstawnie, to nie jest to przyjęcia na członka od nowa, a to znaczy, że nie ma wpisowego. Należy tylko zapłacić składki za okres pozostawania poza kołem, chyba, że WZ zwolni Kolegę z tych składek.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.