strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Sekretarz
Data: 20/09/2016
Publikacja: 23/09/2016
Pytanie: Myśliwy został skreślony z listy członków zrzeszenia na podstawie par.20 pkt 2 statutu, co skutkowało skreśleniem z listy członków koła na podstawie par.43 pkt2 statutu. Zgodnie z par.46 statutu do 30 dni był zobowiązany wpłacić zaległe składki czego nie uczynił. Po zatarciu skazania został ponownie członkiem PZŁ i po ok. 1.5 roku napisał podanie o przyjęcie do koła, z którego został skreślony. Zarząd odmówił przyjęcia do koła powołując się na w/w par. 46 i par. 50 statutu. Czy postąpił słusznie?

Odpowiedź:
Jeżeli nie wpłacił w ogóle, to jest to podstawa, żeby nie rozpatrywać jego podania o powtórne przyjęcie. Jeżeli teraz zapłaci, to zmienia to sytuację. Bo chociaż naruszył 30-dniowego terminu zapłaty, to nie powinno to być podstawą uchwały o nie przyjęciu do koła. Każdy obywatel w jakiejś sytuacji spóźnia się z wymaganą zapłatą, co nie oznacza, że jest za to karany karami wewnątrzorganizacyjnymi. Zobowiązanie pieniężna i jego uiszczenie to jest relacja cywilno-prawna pomiędzy nim, a kołem, a nie relacja wewnątrz-organizacyjna, szczególnie, że zobowiązanie to zostało uiszczone.

Spornym może być, za co miał zapłacić. W rozumieniu § 46 chodzi o składki członkowskie i wszystkie inne opłaty na rzecz koła. Opłaty zdefiniowane są w § 53 pkt 8) statutu i są to kwoty, które zobowiązani są zapłacić WSZYSCY członkowie koła, chyba, że są z nich zwolnieni uchwałą WZ. Do opłat nie zalicza się np. zapłaty za tusze wzięte na użytek własny, albo ekwiwalenty za nieprzepracowane godziny lub inne zobowiązania indywidualnie dotyczące pojedynczych myśliwych, a nie wszystkich członków koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.