strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jacek Żukowski
Data: 26/03/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy myśliwy, którego siedziba koła i obwód znajdują się np. na Mazurach, a miejsce zamieszkania poza tym terenem (również inny ZO) musi podlegać pod ZO właściwy dla miejsca zamieszkania? Jakie są uregulowania prawne w tym zakresie?

Odpowiedź:
Przynależność myśliwego do danego okręgu zależy od jego miejsca zamieszkania, a nie miejsca siedziby jego koła. Powyższe wynika z uregulowań wewnątrz organizacyjnych PZŁ (chyba uchwała NRŁ), ale nie znam jej szczegółow. Praktycznym wymiarem powyższego jest obowiązek skarbnika koła, przekazania składki PZŁ tego członka do właściwego dla niego zarządu okręgowego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.