strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Waldemar Kniżewski
Data: 28/04/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jakie winno się podjąć kroki w przypadku zmiany niektórych zapisów statutu dokonanych przez zarząd koła poza Walnym Zgromadzeniem?

Odpowiedź:
Zarząd nie jest władny i nie może zmienić jakiegokolwiek zapisu w statucie. Wszystkie zmiany w statucie muszą być dokonane zgodnie z zapisami dotychczasowego statutu i musza byc przyjęte przez Walne Zgromadzenie koła. Uchwała WZ wraz z przyjętymi zmianami musi by c przekazana do ZO PZŁ, który zmiany musi zarejestrować, żeby stały się obowiązującym w kole prawem. Nie wyobrażam sobie, żeby ZO nie sprawdził, czy zmiany do statutu przysłane z koła mają uchwałę odpowiednia WZ. Chyba, że zarząd oszukał ZO informując, że taką to a taką uchwłę WZ przyjęło.

O nieprawidłowościach w powyższej sprawie należy natychmiast informować ZO.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.