strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Piotr Szyposz
Data: 22/07/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy zgodnie ze Statutem Koła, Zarząd Koła zobowiązany jest do obligatoryjnego, bez żadnego ostrzeżenia (nie poprzedzonego choćby ponagleniem) skreślenia z listy członków w przypadku nieopłacenia składki i innych opłat przez okres dłuższy niż trzy miesiące np. z dniem 2 lipca danego sezonu łowieckiego?


Odpowiedź:
Statut koła określa, że można w takiej sytuacji skreślić członka, ale czy jest to obowiązek obligatoryjny? Jeżeli w kole obowiązuje tzw. statur ramowy, to z brzmienia art. 16 tego statutu wynika, że zarząd obligatoryjnie powinien zająć się taką sprawą. W większości jednak kół interpretacja tego przepisu jest taka, że to od zarządu koła zależy, czy korzysta z takiej możliwości czy nie.

Jeżeli zarząd uważa, że należy skreślić członka z tego powodu, to zobowiązany jest dokonać tego w pełnej zgodzie ze statutem PZŁ, a więc przede wszystkim umożliwić myśliwemu ustosunkowanie się do zarzutów. Stanowi o tym §10 statut PZŁ, który brzmi:

..."Członek Zrzeszenia ma prawo składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których władze i organy Zrzeszenia oraz koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał"....

Wezwania do uregulowania zaległości, ponaglenia, etc. mogą mieć miejsce i w normalnie funkcjonującym kole powinny być regułą, chociaż do stosowaniu takich działań nie zobowiązuje bezpośrednio żaden zapis statutu koła w tzw. statucie ramowym, ani statut PZŁ, jednak §10 tego statutu musi być dotrzymany.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.