strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Robert Żmuda
Data: 14/01/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Podczas ostatniego Walnego Zebrania podjęliśmy uchwałę, że za każdego dzika, którego bierzemy na użytek własny płacimy ryczałtem kwotę 100 zł. Nie ma tu znaczenia waga i cena skupu. Koło nasze nie jest płatnikiem podatku VAT. Spotkalismy sie z zarzutem, że zaniżamy wartość zwierzyny. Czy taki zarzut jest słuszny? Wcześniej wszystkie dziki ważyły u nas ca 35 kg. W tym sezonie strzeliliśmy 22 i większość to były dziki po 80 kg. Nikt do nikogo nie miał pretensji, że ktoś zaniżał wagę, wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni, zrobiła się miła atmosfera, nikt nikogo nie podejrzewa o zaniżanie wagi.

Odpowiedź:
Tego typu uchwała może być powodem zarzutu ze strony organów podatkowych, ponieważ uprawnionym stanowiskiem tegoż organu może być twierdzenie, że określony ryczałt jest mniejszy niż rzeczywista rynkowa wartość tuszy. Koło sprzedając tusze myśliwym nie powinno zaniżać dochodów podatkowych państwa. Czy tak się dzieje w tym konkretnym rozwiązaniu, spróbujmy przeanalizować:
  1. Podatek dochodowy od dochodów koła. Mógłby być zaniżony, gdyby koła płaciły ten podatek. Ponieważ jednak chyba 99.9% kół przeznacza swoje dochody na działalność statutową, zaniżenie dochodów podatkowych tutaj nie grozi.

  2. Podatek VAT. Koło nie jest płatnikiem VAT, więc podatek ten nie ma żadnego znaczenia w tej sytuacji.

  3. Podatek od dochodów osobistych myśliwych. Organ podatkowy ma prawo przyjąć, że podatek ten należy się mu od wartości tuszy przekraczającej wysokość ryczałtu. Jeżeli przyjęto ryczałt 100 zł, co odpowiada cenie tuszy dzika o wadze 40 kg, a konkretna tusza zabrana przez myśliwego ważyła 80 kg, to myśliwy ten uzyskał dochód 100 zł., a więc zobowiazany jest zapłacić od niego podatek na zasadach ogólnych, wpisując ten dochód do zeznania rocznego. Dyskusyjne jest tylko, czy dochód ten powinien być wykazany na odpowiednim druku PIT przygotowywanym przez koło dla myśliwych, którzy uzyskali dochody w kole. Przykładowo dochody uzyskane w postaci premii za strzeloną i odstawioną do skupu tuszę muszą zostać wpisane przez koło do formularza PIT 8c i przekazane każdemu myśliwemu na koniec roku.

Reasumując, większy problem w tej sytuacji może mieć myśliwy, ale jeżeli dochód wynikający z większej wartości tuszy niż ryczałt miałby być ujmowany w PIT 8C, to koło ma więcej pracy niż korzyści wynikających z istnienia ryczałtu.

Doceniam miłą atmosferę wynikającą z braku podejrzeń o zaniżanie wagi tuszy, ale każdy płaci mniej niż powinien, więc na pewno jest zadowolony. Można jednak doprowadzić do tego, że będzie sie ważyć rzetelnie każdą tuszę na tej samej wadze w obwodzie. W moim kole posiadamy podręczną wagę dynamometryczną do 100 kg i każda sztuka jest ważona bezpośrednio na polowaniu zbiorowym i w siedzibie łowczego w terenie po polowaniu indywidualnym. Rzetelne ważenie i na tej podstawie fakturowanie myśliwych da taką sama dobrą atmosferę, a odpadnie wypisywanie PIT'ów w kole i ujmowanie dodatkowych dochodów w zeznaniach rocznych myśliwych. Pamiętajmy, że nie wszyscy wypełniają PIT'y, bo robi to za nich zakład pracy czy ZUZ. Jeżeli jednak mają nawet takie groszowe dochody z koła łowieckiego, muszą osobiście wypełniać swoje PIT'y.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.