strona główna forum dyskusyjne


Pytał: hud
Data: 09/02/2005
Publikacja: 24/08/2006
Pytanie: Czy WZ rozpatrując odwołanie członka koła od decyzji zarządu o skreśleniu go z listy członków za zaległości finansowe, chcąć utrzymać w mocy decyzję zarządu musi mieć w tej sprawie 2/3 głosów za czy wystarczy tylko połowa głosów za wykluczeniem?

Odpowiedź:
Odwołania członków koła od decyzji WZ głosuje się zwykłą większością głosów. To znaczy przewodniczący WZ powinien postawić pytanie: kto jest za przyjęciem odwołania kol. ... od decyzji zarządu o skreśleniu za takie i takie zaległości finansowe.

Jeżeli głosów za będzie więcej, odwołanie zostało uwzględnione. Jeżeli więcej będzie głosów przeciw, odwołanie nie zostało uwzględnione i członek koła zostaje definitywnie skreślony z listy członków. Głosów wstrzymujących nie bierze się pod uwagę. Głosujących musi być co najmniej 50% członków koła, tworzących kworum na WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.