strona główna forum dyskusyjne


Pytał: mat
Data: 17/03/2005
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jak wybierają delegata niestowarzyszeni? Jaka jest procedura? Na ilu niestowarzyszonych przypada 1 delegat? Jakie musi być qworum?

Odpowiedź:
Członkowie niestowarzyszeni wybierają na zjazd okręgowy swych delegatów w liczbie jednego delegata na każdą rozpoczętą setkę członków legitymujących się miejscem stałego pobytu na terenie działania okręgowej rady łowieckiej.

Sposób zwoływania zebrań członków niestowarzyszonych, procedury wyboru, qworum, etc. nie są w statucie PZŁ przywołane. Ich określenie leżałoby po stronie zebrania członków niestowarzyszonych, ale jak się mają oni skrzyknąć na takie zebranie, czy też ZO skrzyknie ich z własnej inicjatywy, to nie wiem.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.