strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Maciej Stempkowski
Data: 22/09/2005
Publikacja: 25/09/2005
Pytanie: Czy i w jakim zakresie okręgowa komisja rewizyjna może przeprowadzać kontrolę w kołach, które dzierżawią obwody łowieckie w danym okręgu, ale swoją siedzibę mają w innych?

Odpowiedź:
Nie ma bezpośrednich zapisów statutowych określających jakie koła może kontrolować OKR, czy tylko mające siedzibę w okręgu, czy też również te, które w okręgu mają obwody. Na zdrowy rozum, OKR, która chciałaby kontrolować działalność gospodarczą i łowiecką koła, powinna kierować się miejscem lokalizacji jego obwodów, a nie siedziby. Stąd uważam kontrolę w obwodzie leżacym na terenie danej ORŁ za właściwą.

Nie widze również ograniczeń w zakresie tematycznym tej kontroli, ale teą na zdrowy rozum, OKR z okręgu, w którym koło nie ma siedziby nie powinna zajmować się kontrola np. dokmentacji ewidencyjnej członków, czy też wpłat składki członkowskiej do PZŁ członków koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.